Nieuw Strafwetboek (eindelijk) aangenomen

2024-03-27
Op 22 februari 2024 nam de Kamer de wetsontwerpen tot invoering van boeken I en II van het Strafwetboek aan. Het huidige Strafwetboek dateert nog van 1867 waardoor dit niet meer is aangepast aan de huidige maatschappij. Een hervorming drong zich op. Na talloze gestrande pogingen is het eindelijk zo ver. Volgens de Memorie van Toelichting vormen de begrippen accuraat, coherent en eenvoudig de rode draad doorheen de hervorming.
Ga verder

De AI-Verordening: geen ‘Minority Report’ in de Europese Unie

2024-03-20
Op 13 maart 2024 keurde het Europees Parlement de zogenaamde AI-Verordening goed. Thans dient de Verordening nog te worden goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie. 24 maanden na goedkeuring door de Raad zal de Verordening in werking treden.
Ga verder

Nieuw Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

2024-02-23
Op 1 februari 2024 werd Boek 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek goedgekeurd door de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het nieuwe Buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht is daarmee een feit. De wet zal wellicht in juni 2024 gepubliceerd worden zodat zij op 1 januari 2025 in werking kan treden.
Ga verder

Schuermans advocaten verwelkomt Tine Torfs als stagiair

2024-02-09
Ga verder

A.M. Best Company erkent Schuermans advocaten ook in 2024

2024-01-22
Ga verder

Verplichting opleggen last per 1 januari 2024 bij verbouwing zonevreemde woning en/of zonevreemde functiewijzing

2024-01-11
Per 1 januari 2024 is een gemeente verplicht om een last op te leggen bij het toekennen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een zonevreemde woning in agrarisch gebied. Hetzelfde geldt voor een zonevreemde functiewijziging van bijvoorbeeld een landbouwwoning naar een louter residentiële woonfunctie.
Ga verder