Nieuws van 2021

Tijl Eggers zomerstagiair bij Schuermans advocaten

Ga verder

Wat is een toegelaten beperkte planaanpassing? De RvVb zet opnieuw de puntjes op de ‘i’.

In een arrest van 8 juli 2021 vernietigt de RvVb een verkavelingsvergunning waarbij in beroep essentiële wijzigingen aan de aanvraag werden aangebracht zonder dat een nieuw openbaar onderzoek werd gehouden.

Ga verder

Mr. Merel van Dongen publiceert over de verplichte verzekering van architecten en aannemers

In het Tijdschrift voor Verzekeringen verscheen de bijdrage “Geen discriminatie tussen architect en aannemer wat betreft hun verzekeringsplicht ingevolge de wet Peeters-Ducarme”, geschreven door Mr. Merel van Dongen. Deze bijdrage annoteert het arrest van het Grondwettelijk Hof van 25 februari 2021 (28/2021).

Ga verder

Bemiddeling als alternatieve vorm van geschillenoplossing in opmars maar niet altijd meer helemaal “vrijwillig”

Ga verder

Over het ereloon en de kosten van de curator

In een vonnis van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt van 15 april 2021 sprak de rechtbank zich uit omtrent de begroting van het ereloon en de kosten van de curator bij faillissement.

Ga verder