Mr. Koen Van den Wyngaert publiceert over advocatendiensten in het overheidsopdrachtenrecht

2018-12-31
In nummer 2018/3 van het tijdschrift Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten wordt het regelgevend kader besproken aangaande advocatendiensten in het overheidsopdrachtenrecht.
Ga verder

Onze allerbeste wensen voor 2019!

2018-12-26
Ga verder

Mr. Luc Schuermans lid van het directiecomité van UNIDROIT

2018-12-21
Ga verder

Mr. Merel van Dongen publiceert in de Insurance Disputes Law Reviews

2018-12-20
Deze maand verscheen de eerste editie van de Insurance Disputes Law Review. Mr. Merel van Dongen nam het Belgische hoofdstuk voor haar rekening.
Ga verder

Vanaf 1 januari 2019 treedt het nieuwe Vlaams Woninghuurdecreet in werking

2018-12-18
Op 7 december 2018 werd het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit decreet treedt in werking voor huurovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2019 en zal de bestaande federale regels vervangen.
Ga verder

Sanctie van onontvankelijkheid bij gebrek aan ondernemingsnummer – begrip “deurwaardersexploot”

2018-12-07
Op 22 november 2018 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat een ondernemingsnummer ook vermeld moet worden in verzoekschrift op tegenspraak en niet alleen in een deurwaardersexploot (art. III.26 WER).
Ga verder