Nieuws van 2017

Codextrein gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Het Decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving bevat substantiële wijzigingen aangaande het ‘omgevingsrecht’.

Ga verder

Arrest van het Grondwettelijk Hof van 30 november 2017 laat de regeling in verband met het weekendrijverbod overeind

Het Grondwettelijk Hof deed op 30 november 2017 uitspraak n.a.v. een prejudiciële vraag van de Correctionele Rechtbank te Brussel in verband met de wettelijke regeling aangaande het weekendrijverbod.

Ga verder

Schuermans advocaten wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2018 toe

Ga verder

Schuermans advocaten steunt vzw Alegria

Ga verder

Hervorming huwelijksvermogensrecht

De hervorming van het huwelijksvermogensrecht werd goedgekeurd in de ministerraad.

Ga verder