Codextrein gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

2017-12-20
Het Decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving bevat substantiële wijzigingen aangaande het ‘omgevingsrecht’.
Ga verder

Arrest van het Grondwettelijk Hof van 30 november 2017 laat de regeling in verband met het weekendrijverbod overeind

2017-12-19
Het Grondwettelijk Hof deed op 30 november 2017 uitspraak n.a.v. een prejudiciële vraag van de Correctionele Rechtbank te Brussel in verband met de wettelijke regeling aangaande het weekendrijverbod.
Ga verder

Schuermans advocaten wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2018 toe

2017-12-18
Ga verder

Schuermans advocaten steunt vzw Alegria

2017-12-15
Ga verder

Hervorming huwelijksvermogensrecht

2017-12-12
De hervorming van het huwelijksvermogensrecht werd goedgekeurd in de ministerraad.
Ga verder

Over de strafrechtelijke risico’s van de aannemer voor niet-vergunde constructies : Aannemer, raadpleeg Uw bouwheer/architect tijdig omtrent de stedenbouwkundige vergunning

2017-12-06
Een in de dagelijkse praktijk vaak onderschat probleem betreft het risico op eigen strafrechtelijke veroordeling van de aannemer bij niet-vergunde constructies. In een recent arrest van 21 april 2017 benadrukt het Hof van Beroep te Gent (nogmaals) dat ook de aannemer, als professioneel bouwactor, niet zomaar klakkeloos kan uitvoeren wat bouwheer of architect verlangt.
Ga verder