Hervorming huwelijksvermogensrecht

Na de hervorming van het erfrecht staat ook een hervorming gepland van het huwelijksvermogensrecht. De regering keurde die hervorming goed in de ministerraad van 1 december 2017. Het concrete wetsvoorstel moet nog goedgekeurd worden in de Kamer.

Hieronder vindt u enkele van de belangrijkste geplande wijzigingen:

– In het wettelijke stelsel zal voor enkele goederen zoals de individuele levensverzekering, schadevergoedingen, beroepsgoederen en aandelen verduidelijkt worden of en wanneer ze eigen of gemeenschappelijk zijn.

– In de akte van aankoop van een onroerend goed door samenwoners kan al voorzien worden in de inbreng daarvan in het gemeenschappelijk vermogen in het geval van een later huwelijk.

– Er wordt een nieuw huwelijksvermogensstelsel gecreëerd: Bij het stelsel van scheiding van goederen kan in 2 opties worden voorzien om meer solidariteit te bekomen tussen de echtgenoten in geval van beëindiging van het huwelijk: een verrekening van aanwinsten of een rechterlijke billijkheidscontrole. Dat wordt vastgelegd bij het sluiten van het huwelijkscontract. Op de notaris rust de plicht om de aanstaande echtgenoten hierover te informeren. Wensen zij niet in een optie te voorzien (en opteren zij dus voor het klassieke stelsel van scheiding van goederen), dan dient dat uitdrukkelijk in het huwelijkscontract te worden opgenomen.

–  Echtgenoten met kinderen uit een vorige relatie kunnen elkaar volledig onterven om zo hun erfenis te vrijwaren voor hun kinderen. Tot op heden is onterving slechts gedeeltelijk mogelijk en kan men de nieuwe echtgenoot het vruchtgebruik van de gezinswoning en de huisraad niet ontnemen. In het nieuwe huwelijksvermogensrecht zou de nieuwe echtgenoot nog 6 maanden in de gezinswoning mogen blijven wonen.

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht zou in werking moeten treden op 1 september 2018, d.i. wanneer het nieuwe erfrecht in werking treedt. Schuermans advocaten volgt dit wetgevend initiatief verder op.