Wettelijke informatie

WETTELIJKE INFORMATIE i.t.v. Artikel III.74 Wetboek economisch recht
INFORMATION LÉGALE conformément à l’Article III.74 du Code de droit économique
LEGAL INFORMATION pursuant to Section III.74 of the Code of economic law

La version française de la présente information légale est disposible à première demande. The English version of this legal information is available upon request.

1. Uw advocaat en zijn kantoor

Mr. Luc Schuermans, Mr. Jean-Luc Schuermans, Mr. Tom Hens, Mr. Kathleen Crommen, Mr. Ben De Groof, Mr. Koen Van den Wyngaert en Mr. Andries Gobert oefenen het beroep van advocaat uit als vennoot van Schuermans advocaten bv, een associatie (in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen) waarvan de zetel gevestigd is te 2300 Turnhout, de Merodelei 112, met ondernemingsnummer 0473.667.628 en met kantoren in België te:

  • 2300 Turnhout, de Merodelei 112; en
  • 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9.

Zij zijn advocaat in België en ingeschreven aan de balie provincie Antwerpen. Zij doen een beroep op advocaten niet-vennoten, ingeschreven aan zelfde balie.

Per e-mail kan U hen bereiken op het algemeen e-mailadres info@schuermans-law.be of op hun persoonlijk e-mailadres zoals vermeld op www.schuermans-law.be.

Hun beroepsaansprakelijkheid is verzekerd via de verzekeringen afgesloten door Schuermans advocaten bv, waaronder in eerste rang bij MS Amlin Insurance voor een bedrag tot 2.500.000,00 EUR.

Deze polissen verlenen dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen daarin opgenomen. Hun beroepsaansprakelijkheid kan slechts ingeroepen worden tot beloop van deze dekkingen en op voorwaarde dat deze verzekeraars effectief waarborg verlenen.

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij hen terecht voor o.a. juridisch advies en bijstand in geschillen. De inhoud van hun dienstverlening is gespecifieerd in hun correspondentie met U. De algemene voorwaarden van Schuermans advocaten bv kan U raadplegen op www.schuermans-law.be.

3. Voor informatie of bij klachten

Indien U verdere informatie wenst of een klacht heeft, kan U hen bereiken : via post op het adres : 2300 Turnhout, de Merodelei 112; via telefoon op het nummer : +32 14 43 77 18;  via fax op het nummer +32 14 42 40 59; via e-mail op het algemeen e-mailadres info@schuermans-law.be of op hun persoonlijk e-mailadres zoals vermeld op www.schuermans-law.be.

4. Wat kost uw advocaat?

De prijs van hun dienstverlening bestaat uit de overeengekomen erelonen en kosten, afhankelijk van o.a. de aard, omvang, specialiteit, complexiteit en spoedeisendheid.

5. Beroepsregels en gedragscodes

Zij zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en van de balie provincie Antwerpen die U kan opvragen via info@balieantwerpen.be.

6. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Schuermans advocaten bv is voor betwistingen over erelonen en kosten onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting zoals voorzien in voormelde reglementen.