Nieuws

Hypothecaire schuldeiser en aangifte van schuldvordering: Hof van Cassatie schept verduidelijking

Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 12 maart 2020 (A.R. C.19.0437.N) een einde gemaakt aan een jarenlange discussie in de rechtspraak en rechtsleer over de gevolgen voor een hypothecaire schuldeiser die heeft nagelaten tijdig een aangifte van schuldvordering te doen in het passief van het faillissement van zijn schuldenaar.

Ga verder

Handelshuur en Covid-19

Ga verder

De vordering tot wederoverdracht in onteigeningszaken is een zakelijke vordering

Mr. Koen Van den Wyngaert schreef een noot onder het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 4 maart 2019.

Ga verder

Uitstel mogelijk van alle vergaderingen van aandeelhouders en bestuursorganen tijdens Corona-crisis

Ga verder

Mr. Merel van Dongen publiceert in het tijdschrift Verzekeringsnieuws over de stuiting van de verjaring van een rechtstreekse vordering

In het tijdschrift Verzekeringsnieuws verscheen de bijdrage “Stuiting verjaring rechtstreekse vordering: kennisgeving van de wil van de benadeelde om vergoeding te krijgen van de verzekeraar zelf is niet vereist (noot)”, geschreven door Mr. Merel van Dongen. Deze bijdrage annoteert het arrest van het Hof van Cassatie van 25 november 2019 (C.18.0408.N).

Ga verder