Nieuws

Betalingsachterstand bij handelstransacties tekstueel ontleed

Het Europees Hof van Justitie heeft bevestigd dat een schuldeiser recht heeft op een betaling van 40 EUR voor de invorderingskosten van een schuld en een redelijke schadeloosstelling voor alle kosten die dat bedrag te boven gaan.

Ga verder

Schuermans advocaten sponsort Voka Réveillon 2018 op 13 december 2018

Ga verder

Schuermans advocaten in het bestuur van vakgroepen Balie Provincie Antwerpen

Ga verder

Schuermans advocaten begeleidt overname door Groep Kenis van Renault Antwerpen

Ga verder

De IOS-procedure is sinds 1 oktober opengesteld voor bepaalde buitenlandse ondernemingen

Vanaf 1 oktober 2018 kunnen onbetwiste gelschulden worden ingevorderd door de gerechtsdeurwaarder indien een partij is ingeschreven in één van de vooropgestelde buitenlandse ondernemingsdatabanken. Voordien was de IOS-procedure enkel mogelijk indien zowel de schuldeiser als de schuldenaar waren ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO).

Ga verder