Nieuws

Het recht om vergeten te worden in schuldsaldoverzekeringen

Op 18 april 2019 werd de “wet van 4 april 2019 tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen waarbij voor bepaalde persoonsverzekeringen een recht om vergeten te worden wordt ingevoerd”, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Ga verder

De herleving van de strafvordering van een verjaarde verkeersovertreding schendt de Grondwet

Het Grondwettelijk Hof heeft op 4 april 2019 geoordeeld dat de herleving van een strafvordering van feiten die normaliter verjaard zouden zijn een onredelijke inbreuk vormt op de rechtszekerheid en aldus een schending van de Grondwet uitmaakt.

Ga verder

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)

Het WVV wordt stapsgewijs van toepassing vanaf 1 mei 2019. U kunt zich dus maar beter goed voorbereiden.

Ga verder

Mr. Merel van Dongen publiceert in het Thematisch Dossier 2019 van het Tijdschrift voor Verzekeringen

Voor het Thematisch Dossier 2019 van het Tijdschrift voor Verzekeringen schreef Mr. Merel van Dongen een bijdrage genaamd “Toezicht op producten en governancevereisten – een noodzakelijk kwaad of Europese overdaad?”.

Ga verder

Artikel 1326 BW moet niet worden nageleefd in geval van een overeenkomst die aan artikel 1325 BW voldoet

Ga verder