Nieuws

Schuermans advocaten zoekt advocaat-medewerker bouwrecht

Voor ons kantoor te Turnhout zoeken wij een advocaat-medewerker met ervaring en interesse in het bouwrecht.

Ga verder

Schade ingevolge laattijdige betaling door de verzekeraar. Rechtsvergelijkende beschouwingen bij de Engelse Enterprise Act 2016

Luc Schuermans en Merel van Dongen hebben in het Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht een bijdrage gepubliceerd over de nieuwe regelgeving in het Verenigd Koninkrijk inzake laattijdige betaling van verzekeringsvergoedingen vergeleken met het geldend Belgisch recht. Tijdschrift TBH 2019-9, p. 1041/1054

Ga verder

Vordering tot afbraak van een woning stuit op rechtsmisbruik

Een woning waarvan de vergunning na de bouwwerken wordt vernietigd, leidt niet automatisch tot een succesvolle vordering tot afbraak door een nabuur.

Ga verder

Enkel verzet indien verstekvonnis in laatste aanleg is gewezen: geen schending gelijkheidsbeginsel

In burgerlijke zaken is verzet enkel nog mogelijk tegen verstekvonnissen in laatste aanleg, wanneer dus geen hoger beroep meer mogelijk is. Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat artikel 1047 Ger.W. de Grondwet, het EVRM en het IVBPR niet schendt.

Ga verder

Schuermans advocaten begeleidt toetreding van Lavetan tot GBA Group

Schuermans advocaten begeleidt toetreding van Lavetan uit Turnhout tot GBA Group.

Ga verder