Nieuws

De EU versus Big Brother: een strijd om privacy

Ga verder

Drempelbedragen overheidsopdrachten 2022-2023

Met ingang van 1 januari 2022 gelden nieuwe drempelbedragen voor de aanbestedende instanties.

Ga verder

De fiscus moet rekening houden met het vertrouwelijk karakter van briefwisseling tussen de belastingplichtige en diens advocaat

Ga verder

Schade veroorzaakt door droogte gedekt door de brandverzekering met de interpretatieve wet van 6 oktober 2021

Ga verder

Schuermans advocaten begeleidt toetreding van Air-Craftglass tot Gentex Corporation (USA)

Ga verder