Nieuws

Elektronische databank vonnissen en arresten opnieuw uitgesteld

De digitale toegankelijkheid voor het publiek van de Belgische rechtspraak zal pas voor ten vroegste 1 september 2021 zijn.

Ga verder

Wetsvoorstel tot wijziging van de krakerswet

Recent werd er een wetsvoorstel ingediend tot wijziging en herstel van de gedeeltelijk vernietigde krakerswet.

Ga verder

Unidroit en COVID-19: overmacht en hardship

Ga verder

Terugbetaling aan studenten van de kosten van elektriciteit en water voor de maanden mei en april 2020

Ingevolge het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2020 houdende maatregelen voor de bijzondere sociale leningen, de huurwaarborgleningen, de studentenhuurcontracten en de sociale verhuurkantoren ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen dat in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd op 29 juni 2020 werd beslist dat studenten die een studentenkamer huurden volgens de regels van het Vlaamse Woninghuurdecreet onder bepaalde voorwaarden de terugbetaling kunnen vragen aan hun verhuurder van de kosten voor verbruik van water of energie voor de maanden april en mei 2020.

Ga verder

Ondertekening Unidroit Beginselen 2016

Ga verder