Nieuws

Prejudiciële vraag i.v.m. eventuele schending van gelijkheidsbeginsel bij bestraffing van onopzettelijke doding in verkeersongeval

Middels een arrest van 27 oktober 2020 heeft het Hof van Cassatie een prejudiciële vraag gesteld aan het Grondwettelijk Hof. De prejudiciële vraag handelt omtrent een eventuele schending van het gelijkheidsbeginsel aangezien personen die onopzettelijk iemands dood veroorzaken zwaarder kunnen worden gestraft wanneer dit het gevolg is van een verkeersongeval (max. 5j gevangenisstraf) dan wanneer iemands onopzettelijke dood niet voortvloeit uit een verkeersongeval (max. 2j gevangenisstraf).

Ga verder

Mr. Koen Van den Wyngaert spreekt op de Werelddag van de Stedenbouw

De kwestie van beleidsmatig gewenste ontwikkelingen wordt maar al te vaak onjuist toegepast in vergunningsbeslissingen. Daarnaast is het geen goede basis om een bouwstop in te voeren.

Ga verder

Vanaf januari 2021 strengere sancties bij het ontbreken van een rookmelder in een woning

De Vlaamse regering heeft aangekondigd dat zij vanaf 1 januari 2021 nog strengere sancties zal hanteren bij het ontbreken van een rookmelder.

Ga verder

Verhuurder moet instaan voor gebreken die tijdens de huur ontstaan aan het gehuurde goed door werken in zijn opdracht

In een recent arrest dd. 19 oktober 2020 bevestigde het Hof van Cassatie haar eerdere rechtspraak aangaande de contractuele aansprakelijkheid van de verhuurder opzichtens de huurder voor gebreken die tijdens de huur zijn ontstaan aan het gehuurde goed door werken in opdracht van de verhuurder.

Ga verder

De wettige verdenking van de plaatsvervangend rechter na vonnis

Ga verder