Nieuws

Mr. Brechtje Scheers maakt deel uit van de kernredactie van het Notarieel en Fiscaal Maandblad

Ga verder

Mr. Koen Van den Wyngaert spreekt op de eerste JUPLA dialoog over megastallen in landschappelijk waardevolle gebieden (LWAG)

Op 30 maart 2021 organiseren de VRP en de VVOR een webinar waarop o.a. de vraag aan bod komt of grootschalige landbouwconstructies nog wel een plaats hebben in LWAG.

Ga verder

Wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de deelname op afstand aan de algemene vergadering

De wetgever bracht recent enkele wijzigingen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de deelname aan de algemene vergadering voor de besloten vennootschap, de coöperatieve vennootschap, de naamloze vennootschap, de vzw en de ivzw.

Ga verder

Brexit: wat met rechtsmacht en toepasselijk recht?

Op 1 januari 2021 eindigde de overgangsperiode na de Brexit. Welke impact heeft dit op de rechtsmacht en het toepasselijke recht indien een EU-burger een geschil heeft met een inwoner van het Verenigd Koninkrijk?

Ga verder

Grondwettelijk Hof wijst regelgeving rond verzekeringsplicht voor o.a. elektrische fietsen af als ongrondwettig

Artikel 2bis WAM bepaalt dat geen verplichte WAM-verzekering dient te worden afgesloten voor motorrijtuigen dewelke autonoom 25 km/u niet overschrijden. Enkele van de talrijke voorbeelden van deze uitzondering zijn elektrische fietsen of speedpedelecs. Er wordt in voormeld artikel een uitzondering voorzien voor bromfietsen klasse A waardoor deze nog wel onderworpen zijn aan de verzekeringsplicht. Het Grondwettelijk Hof heeft middels haar arrest van 28 januari 2021 geoordeeld dat voorgaande regeling een schending van het gelijkheidsbeginsel uitmaakt. De wetgever zal op dit vlak aldus wederom dienen tussen te komen.

Ga verder