Nieuws

Nieuw Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

Op 1 februari 2024 werd Boek 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek goedgekeurd door de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het nieuwe Buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht is daarmee een feit. De wet zal wellicht in juni 2024 gepubliceerd worden zodat zij op 1 januari 2025 in werking kan treden.

Ga verder

Schuermans advocaten verwelkomt Tine Torfs als stagiair

Ga verder

A.M. Best Company erkent Schuermans advocaten ook in 2024

Ga verder

Verplichting opleggen last per 1 januari 2024 bij verbouwing zonevreemde woning en/of zonevreemde functiewijzing

Per 1 januari 2024 is een gemeente verplicht om een last op te leggen bij het toekennen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een zonevreemde woning in agrarisch gebied. Hetzelfde geldt voor een zonevreemde functiewijziging van bijvoorbeeld een landbouwwoning naar een louter residentiële woonfunctie.

Ga verder

Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verdeling en veiling van onverdeelde goederen

Op 13 december 2023 werd een wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek ingediend met tot doel de wijziging van de minnelijke verdeling en de gerechtelijke verdeling, met name om het toepassingsgebied van deze bepalingen uit te breiden tot gevallen waar geen onverdeeldheid bestaat tussen partijen maar een vereffening niettemin vereist is.

Ga verder