Nieuws van 2023

Horen paardenhouderijen thuis in agrarisch gebied?

Een glibberig terrein voor de vergunningverlenende overheid, zo blijkt eens te meer uit enkele recente arresten van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Ga verder

Nieuwe vennoot Schuermans advocaten

Ga verder

Ook in 2023 erkent A.M. Best Company Schuermans advocaten

Ga verder

Mr. Jolien SMETS schrijft een bijdrage in het Tijdschrift voor vroedvrouwen in verband met prenatale geslachtsselectie

Een thema dat steeds vaker opduikt in de medische wereld, is het thema van geslachtsselectie. Dit zeer actuele onderwerp wordt dan ook besproken door Mr. Jolien SMETS in het Tijdschrift voor Vroedvrouwen (2022 nr. 5, 312-318).

Ga verder

Mr. Koen VAN DEN WYNGAERT annoteert in het TOO van 2022 (nr. 3) twee arresten van de Raad van State in verband met de opmaak van een RUP dat deels private belangen dient

In zijn arresten van 26 oktober 2021 (nrs. 251.936 en 251.937) legt de Raad van State uit in welke mate een RUP kan worden opgesteld voor de realisatie van ontwikkelingsprojecten waarin private partners een belang hebben.

Ga verder