Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verdeling en veiling van onverdeelde goederen

2023-12-21
Op 13 december 2023 werd een wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek ingediend met tot doel de wijziging van de minnelijke verdeling en de gerechtelijke verdeling, met name om het toepassingsgebied van deze bepalingen uit te breiden tot gevallen waar geen onverdeeldheid bestaat tussen partijen maar een vereffening niettemin vereist is.
Ga verder

Onze allerbeste wensen voor 2024!

2023-12-20
Ga verder

Drempelbedragen overheidsopdrachten 2024-2025

2023-12-14
Met ingang van 1 januari 2024 gelden nieuwe drempelbedragen voor de aanbestedende instanties.
Ga verder

Wetsontwerp houdende organisatie van zittingen per videoconferentie in het kader van gerechtelijke procedures

2023-12-11
Sedert de Covid-19-pandemie werden bepaalde technologieën in stroomversnelling gebracht, waaronder het gebruik van videoconferentie tijdens de rechtspleging. Met het wetsvoorstel van 1 december 2023 houdende organisatie van zittingen per videoconferentie in het kader van gerechtelijke procedures tracht de wetgever een algemeen wettelijk kader te scheppen voor het gebruik van videoconferentie in burgerlijke en strafzaken.
Ga verder

‘Now and Then’: het erfrecht en intellectuele eigendom

2023-12-01
Ga verder

Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de mededeling van de bewijsstukken in burgerlijke zaken

2023-11-24
Op 7 november 2023 werd een wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de mededeling van de bewijsstukken in burgerlijke zaken ingediend.
Ga verder