Nieuws van 2022

De aanleg en uitvoering van warmtenetten, uitgelegd door Schuermans advocaten en Kelvin Solutions

In het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid geven Mr. Koen Van den Wyngaert en dhr. Hartwin Leen een juridisch en technisch overzicht van diverse aandachtspunten die bij de realisatie van warmtenetten aan bod komen.

Ga verder

W&I Verzekering: Mr. Jean-Luc Schuermans en Mr. Ben De Groof publiceren in RDC – TBH

In het tweede nummer van 2022 van het tweetalige tijdschrift ‘Revue de Droit Commercial - Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht’ verscheen een bijdrage van Mr. Jean-Luc Schuermans en Mr. Ben De Groof omtrent de W&I verzekering.

Ga verder

A.M. Best Company erkent Schuermans advocaten ook in 2022

Ga verder

Precontractuele informatie bij collectieve verzekeringen

Het Hof van Justitie heeft op 24 februari 2022 uitspraak gedaan over de precontractuele informatieplicht van verzekeraars en verzekeringstussenpersonen bij collectieve levensverzekeringen verbonden aan beleggingsfondsen, meer bepaald bij fractieverzekeringen (C143/20 en C-213/20).

Ga verder

We're hiring

Schuermans advocaten zoekt voor het kantoor te Turnhout 3 advocaten.

Ga verder