Nieuws van 2022

Europese bevoegdheidsverdeling in verzekeringszaken: dagvaarding van verzekeraar en verzekerde in verschillende lidstaten

Een benadeelde kan zich niet beroepen op de bijzondere bevoegdheidsverdeling in verzekeringszaken om de bevoegdheidsregels op het gebied van contractueel of buitencontractueel recht te omzeilen.

Ga verder

Vrederechter beveelt aanstelling gerechtsdeskundige in procedure omtrent droogteschade in Limburg

Schuermans advocaten werd aangesteld door schadelijders in 4 geschillen met betrekking tot schade aan hun woningen door grondwateronttrekking.

Ga verder

AI: risico’s en regelgeving

De Europese Unie heeft in oktober 2020 een resolutie aangenomen van het Europees Parlement betreffende het civielrechtelijk aansprakelijkheidsstelsel voor kunstmatige intelligentie.

Ga verder

Hoofddeksel niet langer verboden in rechtszaal

Ga verder

Glauconiet en bouwschade: wiens aansprakelijkheid?

Ga verder