Nieuwe maximale rentabiliteitsoppervlakten in pachtzaken goedgekeurd

Overeenkomstig artikel 12.7 van de Pachtwet kan de vrederechter weigeren de pachtopzeg geldig te verklaren wanneer de totale geëxploiteerde oppervlakte van het landbouwbedrijf van de aanstaande exploitant boven een bepaalde oppervlakte komt te liggen.

Bij Besluit van 18 november 2022, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 november 2022, wijzigde de Vlaamse Regering die ‘maximale rentabiliteitsoppervlakten’.

Het nieuwe cijfermateriaal, dat voortvloeit uit studiewerk van het departement Landbouw & Visserij, moet vanaf 25 november 2022 worden toegepast.

Schuermans advocaten kan u bijstaan bij het opstellen van een correcte pachtopzeg of u adviseren als u de geldigheid ervan betwist.

Onderstaand treft u de actuele cijfers (uitgedrukt in hectaren).

 

Antwerpen:

- polders: 165;

- zandstreek: 140;

- Kempen: 120;

 

Vlaams-Brabant:

- zandstreek: 150;

- Kempen: 130;

- zandleemstreek: 165;

- leemstreek: 230;

 

Limburg:

- Kempen: 130;

- zandleemstreek: 170;

- leemstreek: 225;

- grasstreek: 165;

 

West-Vlaanderen:

- duinen: 135;

- polders: 135;

- zandstreek: 135;

- zandleemstreek: 175;

- leemstreek: 240;

 

Oost-Vlaanderen:

- polders: 130;

- zandleemstreek: 180;

- zandstreek: 135;

- leemstreek: 225.