2024-06-20

In het jongste nummer van het prestigieuze Tijdschrift voor Privaatrecht werd door mevrouw Flore Vavourakis, verbonden aan het Instituut voor Goederenrecht van de KU Leuven, een lovende boekbespreking gewijd aan het collectief werk van Schuermans advocaten over H2O: wateroverlast en waterschaarste, zoals gepubliceerd in het CABG, Intersentia 2023.

Meer nieuws

2024-07-24

Corporate Sustainability Due DiligenceDirective (CSDDD)/Richtlijn passende zorgvuldigheid: hoofdpunten

Ga verder
2024-06-28

What’s new inzake precontractuele informatieplichten?

Ga verder
2024-06-13

Bijkomende bescherming voor onbeperkt aansprakelijke vennoten

Ga verder