Nieuws van 2020

Nieuw Burgerlijk Wetboek en uitbreiding van het vrij bewijsstelsel

Het nieuwe bewijsrecht, ingevoerd bij Wet van 13 april 2019, treedt in werking op 1 november 2020.

Ga verder

Omzendbrief betonstop deels vernietigd

In een arrest van 10 juni 2020 (nr. 247.759) vernietigde de Raad van State een deel van de Omzendbrief RO 2017/01.

Ga verder

Mr. Merel van Dongen publiceert in het Tijdschrift voor Verzekeringen omtrent bijkomende regels inzake verzekeringsdistributie

In juni 2020 verscheen de bijdrage “Verzekeringsdistributie: nieuwe regels inzake inschrijving, beroepskennis en vakbekwaamheid” van Mr. Merel van Dongen in het Tijdschrift voor Verzekeringen (T.Verz. 2020, afl. 2, 111-119).

Ga verder

Wetgever brengt duidelijkheid m.b.t. nieuwe B2B-regels in het Wetboek Economisch Recht

Bij wet van 27 mei 2020 bracht de wetgever meer duidelijkheid omtrent haar eerdere wetten van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht m.b.t. misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen en haar wet van 2 mei 2019 houdende wijzigingen van boek I ‘Definities’, boek XV ‘Rechtshandhaving’ en vervanging van boek IV ‘Bescherming van de mededinging’.

Ga verder

Mr. Tom Hens verkozen als Stafhouder balie provincie Antwerpen gerechtelijk jaar 2020-2021

Ga verder