Nieuws van 2020

Aangepaste regelgeving aangaande de terugbetaling van pakketreizen bij annulering ingevolge het coronavirus

In onze bijdrage van 24 maart 2020 informeerden wij U over de nieuwe regelgeving aangaande de annulering van pakketreizen ingevolge het coronavirus. Middels een ministerieel besluit werd deze regelgeving aangepast.

Ga verder

Mr. Merel van Dongen publiceert in het Tijdschrift voor Verzekeringen over inducements in verzekeringsdistributie

In de eerste editie van het jaar 2020 publiceert het Tijdschrift voor Verzekeringen de bijdrage “Inducements: business before pleasure in verzekeringsdistributie”, geschreven door Mr. Merel van Dongen.

Ga verder

Grondwettelijk Hof vernietigt deel van de krakerswet

Bij arrest van 12 maart 2020 heeft het Grondwettelijk Hof een deel van de krakerswet vernietigd.

Ga verder

Een activiteit of pakketreis wordt geannuleerd ingevolge het coronavirus: wie draait op voor de kosten?

Het coronavirus en haar gevolgen zijn de laatste dagen niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ingevolge de door de overheid genomen maatregelen, dienen talrijke private en publieke activiteiten alsook (pakket)reizen afgelast te worden. Uiteraard is hiervoor veel begrip in de samenleving. Desalniettemin rijst de vraag wie de kosten voor deze geannuleerde activiteiten dient te dragen. Er werden de afgelopen dagen enkele ministeriële besluiten uitgevaardigd teneinde dienaangaande e.e.a. te regelen.

Ga verder

COVID-19 Corona Virus

Schuermans advocaten en het COVID-19 virus

Ga verder