Nieuws van 2020

Verhuurder moet instaan voor gebreken die tijdens de huur ontstaan aan het gehuurde goed door werken in zijn opdracht

In een recent arrest dd. 19 oktober 2020 bevestigde het Hof van Cassatie haar eerdere rechtspraak aangaande de contractuele aansprakelijkheid van de verhuurder opzichtens de huurder voor gebreken die tijdens de huur zijn ontstaan aan het gehuurde goed door werken in opdracht van de verhuurder.

Ga verder

De wettige verdenking van de plaatsvervangend rechter na vonnis

Ga verder

Onderhandelingen bij onteigeningen om het goed minnelijk te verwerven kunnen voortaan maximaal 1 jaar duren

De verstrengde minnelijke onderhandelingen zijn een signaal voor de enkelingen die het belang van een grotere groep dwarsbomen, aldus de Vlaamse wetgever.

Ga verder

Nieuwe steunmaatregelen voor horeca, die vanaf 19 oktober 2020 verplicht moet sluiten

In navolging van de verplichte sluiting van de horeca voor een maand, maatregel om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan, hebben de Vlaamse en Federale regering beslist om een nieuw pakket van steunmaatregelen te voorzien.

Ga verder

Mr. Engelen en Mr. Scheers publiceren in het Notarieel en Fiscaal Maandblad

In september 2020 verscheen de tekst “Waterafvloeiing en dakdrop: communicerende vaten” van Mr. Engelen en Mr. Scheers in het Notarieel en Fiscaal Maandblad.

Ga verder