Onderscheiden verhaalinstanties bij overheidsopdrachten niet ongrondwettig bevonden

2020-12-08
De ene aanbestedende instantie is de andere niet: wat is een organieke overheid en wat betekent dit voor het aanvechten van gunningsbeslissingen?
Ga verder

Wetsvoorstel tot verplichte registratie van buitenlandse notariële schenkingsakten van roerende goederen in laatste rechte lijn

2020-12-02
Ga verder

Prejudiciële vraag i.v.m. eventuele schending van gelijkheidsbeginsel bij bestraffing van onopzettelijke doding in verkeersongeval

2020-11-20
Middels een arrest van 27 oktober 2020 heeft het Hof van Cassatie een prejudiciële vraag gesteld aan het Grondwettelijk Hof. De prejudiciële vraag handelt omtrent een eventuele schending van het gelijkheidsbeginsel aangezien personen die onopzettelijk iemands dood veroorzaken zwaarder kunnen worden gestraft wanneer dit het gevolg is van een verkeersongeval (max. 5j gevangenisstraf) dan wanneer iemands onopzettelijke dood niet voortvloeit uit een verkeersongeval (max. 2j gevangenisstraf).
Ga verder

Mr. Koen Van den Wyngaert spreekt op de Werelddag van de Stedenbouw

2020-11-17
De kwestie van beleidsmatig gewenste ontwikkelingen wordt maar al te vaak onjuist toegepast in vergunningsbeslissingen. Daarnaast is het geen goede basis om een bouwstop in te voeren.
Ga verder

Vanaf januari 2021 strengere sancties bij het ontbreken van een rookmelder in een woning

2020-11-04
De Vlaamse regering heeft aangekondigd dat zij vanaf 1 januari 2021 nog strengere sancties zal hanteren bij het ontbreken van een rookmelder.
Ga verder