Nieuws

Toegang tot de rechter voor derde-belanghebbenden vergroot bij registratiebeslissingen die tot opname van een constructie in het vergunningenregister leiden

Het Grondwettelijk Hof besluit tot een ongrondwettigheid in zijn arrest van 19 oktober 2023 (nr. 140/2023).

Ga verder

Schuermans advocaten is aanwezig op jobbeurs in Antwerpen

Ga verder

Het verband tussen spierkracht en de zwakke weggebruiker

Het Hof van Justitie heeft in een arrest van 12 oktober 2023 geoordeeld dat een fiets waarvan de elektrische motor uitsluitend trapondersteuning biedt om een snelheid van 20 km/u te halen en waarbij spierkracht nodig is om deze ondersteuning in werking te stellen, geen voertuig is in de zin van art. 1 van richtlijn 2009/103 betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven. De bestuurder van dergelijke fiets is dus een zwakke weggebruiker.

Ga verder

Schuermans advocaten verwelkomt twee baliestagiairs

Ga verder

Een verzekeraar is geen nutsleverancier. Of zijn er toch gelijkenissen?

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 5 oktober 2023 een wijziging van de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen goedgekeurd waardoor, eens de wijziging in voege zal zijn, de vormvereisten en de termijnen voor de verzekeringnemer bij een opzegging van de verzekeringsovereenkomst worden vereenvoudigd.

Ga verder