Nieuws

Leuvense rechtsfaculteitsbibliotheek stelt digitaal juridische boeken en tijdschriften gratis beschikbaar

De Leuvense rechtsfaculteitsbibliotheek digitaliseert sinds enkele jaren verscheidene tijdschriftarchieven en sinds de corona-pandemie ook belangrijke oudere juridische boeken.

Ga verder

Opzettelijke verzwijging en nietigheid van de verzekeringsovereenkomst

Het Hof van Cassatie oordeelde op 7 september 2020 dat, wanneer de overeenkomst strekt tot verzekering van verschillende risico’s en de verzwijging of de onjuiste mededeling enkel van invloed is geweest op de beoordeling van één of sommige van deze risico’s, de nietigverklaring van de overeenkomst moet worden beperkt tot de verzekering van risico’s waaromtrent de verzekeraar is misleid (C.19.0632.N).

Ga verder

Verplichte reddingstrook bij filevorming vanaf 1 oktober 2020

Op 21 september 2020 verscheen een wijzigingswet van de Wegcode in het Belgisch Staatsblad, die tot doel heeft de reddingstrook in te voeren in het Belgische verkeer, zoals die eveneens bestaat in Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk, Tsjechië en Hongarije.

Ga verder

Mr. Merel van Dongen publiceert in het Artikelsgewijze commentaar verzekeringen

In september 2020 verscheen de bijdrage over dwingend recht (artikel 56 W.Verz.) van Mr. Merel van Dongen in het Artikelsgewijze commentaar verzekeringen.

Ga verder

Voortaan één modelaanvraagformulier voor een minnelijke schikking bij bouwovertredingen

Ongeacht het soort bouwovertreding of de gekozen herstelwijze stroomlijnt een uniform aanvraagformulier de procedure tot het aanvragen van een minnelijke schikking.

Ga verder