Nieuws

Doodsteek voor verkleinde afstandsregels voor grote pluimveebedrijven

Een noot onder het arrest van de Raad van State van 2 mei 2019 (nr. 244.351)

Ga verder

Vrije keuze van advocaat in rechtsbijstandsverzekering moet ook gelden bij bemiddeling

Op 14 mei 2020 besloot het Hof van Justitie dat de verzekerde die een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten ook vrij is om een advocaat te kiezen bij een gerechtelijke of buitengerechtelijke bemiddelingsprocedure (C-667/18).

Ga verder

Hypothecaire schuldeiser en aangifte van schuldvordering: Hof van Cassatie schept verduidelijking

Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 12 maart 2020 (A.R. C.19.0437.N) een einde gemaakt aan een jarenlange discussie in de rechtspraak en rechtsleer over de gevolgen voor een hypothecaire schuldeiser die heeft nagelaten tijdig een aangifte van schuldvordering te doen in het passief van het faillissement van zijn schuldenaar.

Ga verder

Handelshuur en Covid-19

Ga verder

De vordering tot wederoverdracht in onteigeningszaken is een zakelijke vordering

Mr. Koen Van den Wyngaert schreef een noot onder het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 4 maart 2019.

Ga verder