Nieuws

Nieuwe stagiairs bij Schuermans advocaten

Ga verder

Mr. Ben De Groof benoemd als curator in de Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Ga verder

Sectorale vergunningsplicht: let op de laadpalen voor elektrische voertuigen in de vergunningsaanvraag

De Vlaamse regelgever acht de eigenaar of de vergunninghouder verantwoordelijk voor de naleving van de eisen voor elektromobiliteit.

Ga verder

Schuermans advocaten heet zomerstagiair Symen De Keyser van harte welkom

Ga verder

Verder uitstel inzake een openbare databank voor Belgische rechtspraak

De inwerkingtreding van de databank voor Belgische vonnissen en arresten is opnieuw uitgesteld tot 1 september 2022.

Ga verder