Nieuws

Schuermans advocaten aanwezig op de jobbeurzen van Antwerpen en Leuven

Ga verder

Rookmelder verplicht voor alle woningen vanaf 1 januari 2020

De Vlaamse regering publiceerde op 30 augustus 2019 een Besluit in het Belgisch Staatsblad waarmee het plaatsen van rookmelders of branddetectiesystemen zowel voor huurwoningen als voor woningen die de eigenaar zelf bewoont, verplicht wordt. Uiterlijk op 1 januari 2020 zullen alle woningen in Vlaanderen over de nodige rookmelders of rookdetectiesystemen moeten beschikken.

Ga verder

Mr. Lotte Willemsens en Mr. Merel van Dongen werden opgenomen op het tableau van de balie Provincie Antwerpen

Ga verder

Gedragscode voor inducements in verzekeringsdistributie

In uitvoering van de IDD is op 1 juli 2019 een gedragscode voor inducements voor levens- en niet-levensverzekeringen in werking getreden. Deze gedragscode omkadert twee basisprincipes, bepaalt specifieke regels voor opleidingsseminaries en evenementen en voorziet in een niet-exhaustieve lijst van verboden inducements.

Ga verder

Het informatierecht van de bestuurders van een vennootschap

Het informatierecht van een individuele bestuurder kan bij gebreke aan een op dit ogenblik in werking zijnde wettelijke regeling en bij afwezigheid van een andersluidende statutaire bepaling door de raad van bestuur aan een methodologie worden onderworpen.

Ga verder