Nieuws

Schuermans advocaten zoekt advocaat-medewerker bouwrecht

Voor ons kantoor te Turnhout zoeken wij een advocaat-medewerker met ervaring en interesse in het bouwrecht.

Ga verder

Mr. Koen Van den Wyngaert publiceert over advocatenkosten bij onteigeningen

Het Grondwettelijk Hof houdt vast aan het forfaitair karakter van de rechtsplegingsvergoeding.

Ga verder

Nieuwe Unidroit-gids

Unidroit stelt een nieuwe gids op: "Legal Guide to Uniform Legal Instruments in the Area of International Commercial Contracts (with a focus on sales)".

Ga verder

Wetsvoorstel houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek goedgekeurd

In de plenaire vergadering van het Parlement werd op 30 januari 2020 het wetsvoorstel houdende Boek 3 “Goederen” van het nieuwe B.W. goedgekeurd.

Ga verder

Schade ingevolge laattijdige betaling door de verzekeraar. Rechtsvergelijkende beschouwingen bij de Engelse Enterprise Act 2016

Luc Schuermans en Merel van Dongen hebben in het Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht een bijdrage gepubliceerd over de nieuwe regelgeving in het Verenigd Koninkrijk inzake laattijdige betaling van verzekeringsvergoedingen vergeleken met het geldend Belgisch recht. Tijdschrift TBH 2019-9, p. 1041/1054

Ga verder