Drempelbedragen overheidsopdrachten 2022-2023

De Europese Commissie heeft krachtens artikel 6, eerste lid van de Richtlijn 2014/24/EU inzake de plaatsing van overheidsopdrachten tot taak de Europese drempelbedragen om de twee jaar te herzien, waarna deze gelden met ingang van 1 januari.

Middels de Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1952 van 10 november 2021 werden de bedragen gewijzigd.

De nieuwe drempels (exclusief btw) voor de jaren 2022-2023 zijn de volgende:

  • 5.382.000 EUR voor opdrachten voor werken;
  • 215.000 EUR voor leveringen en diensten en voor prijsvragen;
  • 140.000 EUR voor leveringen, diensten en prijsvragen, georganiseerd door centrale overheidsinstanties, zoals de federale aanbestedende overheden.

Daarbij is nuttig te onthouden dat de lokale aanbestedende instanties de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking kunnen toepassen wanneer de goed te keuren uitgave lager ligt dan voormelde 140.000 EUR.

Het is nu nog wachten op een ministerieel besluit die deze wijzigingen naar Belgisch recht omzet.

Aarzel niet Schuermans advocaten te contacteren voor vragen gerelateerd aan de keuze van de meest optimale plaatsingsprocedure.