2024-06-06

Het Wetsvoorstel inhoudende Titel I “Persoonlijke zekerheden” van Boek 9 van het nieuw Burgerlijk Wetboek, dat op 7 februari 2024 werd ingediend, ligt thans nog ter advies bij de Raad van State.

Daarmee zal de huidige regeling inzake borgtocht (zijnde de Artikel 2011 tot 2043 octies oud Burgerlijk Wetboek) worden geïntegreerd in Boek 9 dat gewijd is aan de zekerheden sensu lato.

Op de overige Titels 2 t.e.m. 6 van dit nieuwe Boek 9, zijnde pandrecht, hypotheekrecht, eigendomsvoorbehoud, retentierecht en voorrechten is het nog wachten.

Deze eerste Titel beoogt niet alleen modernisering, herformulering en uitbreiding van de borgtocht, doch ook een codificatie van andere rechtsfiguren, zoals hoofdelijk als zekerheid, de garantie en de patronaatsverklaring.

Hoofdstuk 4 zal de huidige regeling inzake kosteloze borgstelling voor consumenten vervangen.

Schuermans advocaten volgt ook deze evolutie op de voet op en behandelt graag uw eventuele vragen.

Meer nieuws

2024-06-13

Bijkomende bescherming voor onbeperkt aansprakelijke vennoten

Ga verder
2024-05-31

Vernietigd wegenisdossier geen beletsel meer voor dienstige vergunningverlening ingevolge herstelmogelijkheid

Ga verder
2024-05-29

Mr. Jolien Smets publiceert over de UNIDROIT principes omtrent digital assets en het privaatrecht

Ga verder