Inwerkingtreding nieuw erfrecht – verwerping of aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving nalatenschap enkel nog mogelijk voor notaris

2017-09-25
Ga verder

Naar een geharmoniseerd statuut van verzekeringstussenpersoon?

2017-09-13
Op 19 juli 2017 werd een wetsvoorstel ingediend tot instelling van een geharmoniseerd statuut van verzekeringstussenpersonen. Dit zou betekenen dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen verzekeringsmakelaars en verzekeringsagenten, al dan niet verbonden.
Ga verder

Voorontwerp van Vlaams Huurdecreet goedgekeurd door de Vlaamse Regering

2017-08-23
Op 14 juli 2017 werd het voorontwerp van Vlaams Huurdecreet goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het decreet zal in de plaats komen van onder meer de Woninghuurwet die momenteel geldt. Er wordt vooropgesteld dat het decreet in werking zal treden op 1 september 2018.
Ga verder

Hervorming erfrecht

2017-07-31
De hervorming van het erfrecht werd goedgekeurd door het parlement.
Ga verder

Omzendbrief RO 2017/01 Gedifferentieerd ruimtelijk transformatiebeleid: verkapte normgeving?

2017-07-19
Op 7 juli 2017 werd de nieuwe Omzendbrief RO 2017/01 “Een gedifferentieerd ruimtelijk transformatiebeleid in de bebouwde en de onbebouwde gebieden” bekendgemaakt.
Ga verder

Erkenning Who’s Who Legal 2017

2017-07-14
Mr. Luc Schuermans wordt erkend door Who’s Who Legal 2017 in de categorie “insurance & reinsurance”.
Ga verder