Nieuws van 2017

Mr. Luc Schuermans geeft een lezing aan de Universiteit Antwerpen op 10 oktober 2017

Ga verder

Het ontslag om dringende redenen van een beschermde werknemer

Een beschermde werknemer kan om dringende redenen worden ontslaan in geval van opeenvolgende ongewettigde afwezigheden en inbreuken op het arbeidsreglement.

Ga verder

Over subrogatie, rechtstreekse vorderingen en internationaal privaatrecht – Europeesrechtelijke inzichten in het verzekeringsrecht

In juli 2017 velde het Europees Hof van Justitie twee arresten over de rechterlijke bevoegdheid in verzekeringszaken. In het arrest van 13 juli 2017 stelt het Hof dat een derde-benadeelde met een rechtstreekse vordering lastens een verzekeraar, het forumbeding tussen de verzekeraar en de verzekerde niet dient te respecteren. In het arrest van 20 juli 2017 stelt het Hof dat een gesubrogeerde werkgever een “zwakke partij” is en zich kan beroepen op de bevoegdheidsregels die de verzekerden beschermen.

Ga verder

Inwerkingtreding nieuw erfrecht – verwerping of aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving nalatenschap enkel nog mogelijk voor notaris

Ga verder

Naar een geharmoniseerd statuut van verzekeringstussenpersoon?

Op 19 juli 2017 werd een wetsvoorstel ingediend tot instelling van een geharmoniseerd statuut van verzekeringstussenpersonen. Dit zou betekenen dat er geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen verzekeringsmakelaars en verzekeringsagenten, al dan niet verbonden.

Ga verder