2023-02-13

Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is reeds sinds 1 mei 2019 van toepassing op nieuwe vennootschappen en verenigingen die sedertdien werden opgericht, alsook op bestaande vennootschappen en verenigingen die vanaf 1 mei 2019 via statutenwijziging het WVV uitdrukkelijk van toepassing hadden gemaakt.

Sinds 1 januari 2020 is het WVV ook van toepassing op bestaande vennootschappen en verenigingen, met name zowel de dwingende bepalingen als de aanvullende bepalingen, voor zover er van laatstgenoemden niet in de statuten uitdrukkelijk werd afgeweken.

Het onderscheid tussen aanvullend en dwingend recht is niet uitdrukkelijk voorzien in het WVV, waardoor de huidige toepassing van nieuw recht op oude statuten aanleiding geeft tot rechtsonzekerheid.

Een snelle aanpassing van de statuten aan het WVV verdiende zodoende de voorkeur en alleszins dient deze aanpassing voor 1 januari 2024 te zijn gebeurd. De leden van het bestuursorgaan zijn immers persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de eventuele schade geleden door de vennootschap of vereniging, dan wel door derden ingevolge de niet-nakoming van deze verplichting.

De praktijk leert dat vele vennootschappen en verenigingen deze oefening echter vooralsnog niet hebben gemaakt, hoewel daarbij gebruik kan worden gemaakt van de gelegenheid om in te spelen op de opportuniteiten die het WVV biedt in plaats van zomaar zgn. standaardstatuten aan te nemen.

Schuermans advocaten helpt u hierbij graag verder

Meer nieuws

2024-05-24

Erkenning van Schuermans advocaten door Leaders League 2024

Ga verder
2024-05-23

AI – Verordening nu ook goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie

Ga verder
2024-05-16

Tot ziens wegwerpeconomie! Een nieuwe weg naar het herstel van producten

Ga verder