2023-05-04

In de eerste editie van 2023 van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (p. 50-54) formuleerden Matthijs VAN DE POL (MONDEA) en Mr. Koen VAN DEN WYNGAERT hun bedenkingen bij de arresten van de RvVb van 12 januari 2023 (nrs. RvVb-A-2223-0426 en RvVb-A-2223-0427).

De titel van de bijdrage luidt: “De vermelding van de beroepsmogelijkheden als achilleshiel van het Omgevingsloket”.

De RvVb oordeelde dat de niet-vermelding van de beroepsmogelijkheden in de automatische mail die uit het Omgevingsloket rolt en meedeelt dat er over de aanvraag een beslissing is genomen, onwettig is. Als gevolg hiervan liep de beroepstermijn pas 4 maanden nadien, waardoor heel wat vergunningentrajecten gehypothekeerd werden.

Ondertussen is deze situatie aangepast, al het is de vraag of de geboden oplossing wel volledig wetsconform is.

Voor meer informatie kan u Schuermans advocaten contacteren.

Meer nieuws

2024-05-24

Erkenning van Schuermans advocaten door Leaders League 2024

Ga verder
2024-05-23

AI – Verordening nu ook goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie

Ga verder
2024-05-16

Tot ziens wegwerpeconomie! Een nieuwe weg naar het herstel van producten

Ga verder