2023-01-03

Samen met confrater Nick PARTHOENS schreef Mr. Koen VAN DEN WYNGAERT een commentaar bij de arresten van de Raad van State van 26 oktober 2021 (nrs. 251.936 en 251.937).

Conclusie van hun onderzoek is dat het aangaan van een contractuele relatie met de plannende overheid zeker mogelijk is.

Van belang is dat de concrete inhoud van het planinitiatief niet op voorhand wordt vastgelegd. Men moet er voorts over waken dat het bestuur nog de beleidsvrijheid heeft om alle ruimtelijke en maatschappelijke behoeften objectief en gelijktijdig af te wegen. Contractuele sancties of andere scherpe maatregelen die haaks staan op een vrije mededinging of een schaduw van vooringenomenheid doen ontstaan, moeten worden vermeden. Een aanbod tot financiële tussenkomst door de private partner heeft liefst louter tot doel de budgettaire impact van het planinitiatief te verlichten en vormt zeker geen tegenprestatie voor de daadwerkelijke aanname ervan, met een vastgelegde inhoud. Tot slot motiveert de plannende overheid best goed dat het privébelang bij het plan niet de uitsluitende reden en oorzaak van het plan is, maar waarom ook het algemeen belang ermee gediend is.

Aarzel niet Schuermans advocaten te contacteren voor meer uitleg.

Meer nieuws

2024-03-27

Nieuw Strafwetboek (eindelijk) aangenomen

Ga verder
2024-03-20

De AI-Verordening: geen ‘Minority Report’ in de Europese Unie

Ga verder
2024-02-23

Nieuw Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

Ga verder