Food & Feed. Schuermans advocaten publiceert een bijdrage over contaminatie en recall in Liber Amicorum Aloïs Van Oevelen

Mr. Luc Schuermans en Mr. Caroline Van Schoubroeck hebben in het Liber Amicorum Aloïs Van Oevelen een bijdrage geschreven omtrent contaminatie en recall.

De auteurs bespreken eerst de voedselveiligheidsreglementering in het algemeen Europeesrechtelijk kader en inzonderheid het voorzorgsbeginsel en de recallverplichtingen.

Vervolgens bespreken zij de aansprakelijkheid van het levensmiddelenbedrijf in het kader van het Belgisch recht, met inbegrip van recall en voedselveiligheidsvoorschriften.

Aandacht wordt ook besteed aan contaminatie en transportverzekeringen en tot slot wordt omstandig beschreven waarom in een klassieke verzekeringspolis BA-onderneming geen dekking wordt verleend voor recall.

Alleen een specifieke verzekering productcontaminatie en recall biedt geruststelling op voorwaarde dat de inhoud van een dergelijke polis specifiek wordt afgestemd op de noden van het bedrijf.

De bijdrage kreeg de titel “Contaminatie, voorzorg, recall en verzekering in het licht van de EU voedselveiligheidsreglementering” en werd gepubliceerd in N. Carette en B. Weyts (eds.), Verantwoord Aansprakelijkheidsrecht, Liber Amicorum Aloïs Van Oevelen, Antwerpen, Intersentia, 2017, 513-540 (ISBN 978-94-000-0856-4).

Heeft U vragen, dan helpt Schuermans advocaten U graag verder.