Werknemers zijn het belangrijkste kapitaal van de onderneming. Onze eerste betrachting is om de samenwerking tussen werkgever en werknemer te optimaliseren. Wij adviseren over verloning, over afspraken tussen werkgevers en werknemers en over werkomstandigheden. Bij conflicten tussen werkgevers en werknemers zet Schuermans advocaten alle middelen in om zo snel mogelijk tot resultaten te komen die de goede werking van zowel de onderneming als de werknemer verzekeren.

Wij begeleiden zowel werkgevers als werknemers.

Onze praktijk omvat onder meer:

 • individuele arbeidsovereenkomsten
 • collectieve arbeidsovereenkomsten
 • arbeidsreglementen
 • verloning en werknemersvoordelen
 • individuele en collectieve conflicten (ontslag, discriminatie, collectief ontslag, staking, bedrijfsbezetting,...)
 • welzijn op het werk
 • internationale tewerkstelling
 • herstructureringen (sluiting, outsourcing, overdracht van onderneming,...)
 • dienstenovereenkomsten, consultancyovereenkomsten,…
 • statuut van zelfstandigen
 • privacy en controle op de werkvloer.

Voorbeelden

Adviesverstrekking aan een Nederlandse fabrikant van 3D-printers inzake tewerkstelling via een filiaal in België.

Procedure tot opheffing van stakingspiketten in een tiental industriezones op vraag van een werkgeversorganisatie en diens leden.

CAO 32bis betwistingen.

Verdediging van een onderneming die in toepassing van de Welzijnswet aansprakelijk werd geacht voor een ernstig arbeidsongeval.

Onontvankelijkheid van de (straf)vervolging voor vermeende inbreuken op de arbeidsreglementering wegens strijdigheid met de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Wenst U meer informatie?

U geeft hierbij toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens door Schuermans advocaten conform onze privacy-verklaring.

Contacteer ons