De agro-industrie wordt geconfronteerd met een breed scala aan specifieke wet- en regelgeving. De Europese regelgevers domineren in belangrijke mate deze regelgeving, van ‘feed’ tot ‘food’. Dierenwelzijn, voedselveiligheid, mestbeleid, subsidies … zijn niet alleen juridisch erg complex geregeld, zij staan ook onder streng toezicht van de overheid en in de mediabelangstelling.

Onze unieke expertise in deze sector is een direct gevolg van het belang van de agro-business voor de Kempen. Schuermans advocaten verstrekt al vele decennia advies inzake nagenoeg alle juridische problemen waarmee de agro-industrie kan geconfronteerd worden en vertegenwoordigt enkele van Europa’s belangrijkste actoren op de runder-, varkens-, pluimvee- en veevoedermarkt en in de mestverwerkingssector.

Onze praktijk omvat onder meer:

  • feed
  • food
  • labeling, packaging en distributie van levensmiddelen
  • voedselveiligheid en hygiëne
  • vergunningen
  • erkenningen
  • pacht
  • subsidies
  • heffingen
  • dierenwelzijn.

Voorbeelden

Succesvolle afwijzing van een vordering tot overname op grond van de wet op de erfregeling inzake landbouwbedrijven.

Afwijzing van een substantiële schadevergoeding gevorderd door een landbouwer die beweerde pachter te zijn wegens het niet aanbieden van het voorkooprecht.

Redactie van diverse contracten, waaronder teeltcontracten, voor de Belgische markleider inzake het composteren van afval en spoelen van landbouwproducten.

Adviesverstrekking en procedures voor een toonaangevend Belgisch bedrijf in de vleeskippensector naar aanleiding van de dioxinecrisis.

Wenst U meer informatie?

U geeft hierbij toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens door Schuermans advocaten conform onze privacy-verklaring.

Contacteer ons