Koen Van den Wyngaert

Koen Van den Wyngaert

Ik beheers de regels, maar ook de uitzonderingen.

Koen Van den Wyngaert
Advocaat
Advocaat sinds 2012

Opleiding: Universiteit Antwerpen (Bachelor in de rechten, 2010; Master in de rechten, 2012)

Winnaar Pleitwedstrijd Jonge Conferentie Turnhout 2015

Laureaat Vlaams Pleitjuweel 2015

Lid van de Belgische Vereniging voor Bouwrecht

Lid van de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht

Lid van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Zandhoven (plaatsvervanger – deskundige)

Lid van het Zandhovens Ondernemersnetwerk

Specialisatie: administratief recht; overheidsopdrachten; onteigeningen; milieurecht en ruimtelijke ordening; bijzonder strafrecht

Talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits

  Auteur van diverse publicaties in het administratief recht en aanverwante aangelegenheden:

  “Omzendbrief over betonstop deels vernietigd door Raad van State”, de Juristenkrant 2020, nr. 413, 4 (noot onder Raad van State van 10 juni 2020, nr. 247.759);

  “De Raad van State hakt erin: pseudowetgeving in het omgevingsrecht sneuvelt (opnieuw)”, TOO 2020, nr. 3, 374-379 (noot onder Raad van State van 27 mei 2020, nr. 247.659);

  “Artikel 159 van de Grondwet verkleint afstandsregels voor grote pluimveebedrijven”, TOO 2020, nr. 2, 215-219 (noot onder Raad van State van 2 mei 2019, nr. 244.351); 

  “De vordering tot wederoverdracht is een zakelijke rechtsvordering”, TBO 2020, nr. 2, 170-176 (noot onder Hof van Beroep te Antwerpen van 4 maart 2019);

  “Advocatenkosten en artikel 16 van de Grondwet: forfaitair, is dat wel fair?”, TOO nr. 1, 116-121 (noot onder Grondwettelijk Hof van 28 november 2019, nr. 192/2019);

  “Het Grondwettelijk Hof als doorn in het oog voor de Codextrein. Quid met de landschappelijk waardevolle gebieden?”, TOO 2019, nr. 4, 380-384 (noot onder Grondwettelijk Hof van 17 oktober 2019, nr. 145/2019);

  “Openbaar verkochte versus onteigende percelen: is de planologische neutraliteit een spelbederver?”, TOO 2019, nr. 3, 299-302 (noot onder Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen van 8 maart 2019);

  “Toegang tot de rechter bij overheidsopdrachten: over inschrijvers en het belang”, TBO 2019, nr. 4, 290-302 (noot onder Hof van Justitie 28 november 2018, nr. C-328/17);

  “Lijst met schadelijke voedingsmiddelen werd licht gewijzigd aangepast”, Food, Science & Law 2019, nr. 4, 299;

  “Rechter kan stem en tijd sparen: vonnis moet niet meer integraal worden voorgelezen”, de Juristenkrant 2019, nr. 389, 7;

  “Actualia advocatendiensten en overheidsopdrachten”, OoO 2018, nr. 3, 453-472;

  “Vrije advocaatkeuze in rechtsbijstandsverzekering: Grondwettelijk Hof wendt zich tot Hof van Justitie”, de Juristenkrant 2018, nr. 377, 1-2 (noot onder Grondwettelijk Hof van 11 oktober 2018, nr. 136/2018);

  “Tweevoudige kwaliteit van levensmiddelen aangepakt via richtsnoeren”, Food, Science & Law 2018, nr. 3, 116-121;

  “De vordering in vrijwaring als middel om oude koeien uit de sloot te halen?”, RW 2017-18, nr. 40, 1576-1582 (noot onder Cass. 8 mei 2017, C.16.0121.N);          

  “Het Vlaams Onteigeningsdecreet uitgevoerd: bespreking van het besluit van 27 oktober 2017”, T. Agr. R. 2018, nr. 1, 2-15;

  “Vrije keuze advocaat bij rechtsbijstandsverzekering: verruimd en beperkt”, de Juristenkrant 2017, nr. 350, 1-2;

  “Het Vlaams Onteigeningsdecreet: vernieuwing troef of oude regels in een nieuw jasje? Overzicht en analyse van de nieuwe normen van het onteigeningstraject”, T. Agr. R. 2017, nr. 2, 54-87;

  “Enkele juridische bedenkingen rond de toepassing van apps in de voedselketen”, Food, Science & Law 2016, nr. 4, 145-149;

  “De afzonderlijke akte ex artikel 5.2.1, § 1, vierde lid VCRO. Wie heeft recht op de afgifte van de grosse?”, NFM 2015, 272-276 (noot onder Kort Geding Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen 26 juni 2014).