Afbeelding
schuermans
Eerst luisteren en vragen stellen. Daaruit haal ik mijn toegevoegde waarde.
Kathleen Crommen
advocaat - vennoot
Advocaat sinds 1994

Kathleen Crommen legt zich toe op het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Zij behandelt polisdisputen waaronder omvang en weigering van dekking en regres en heeft een rijke ervaring inzake procesvoering en adviesverstrekking in dossiers van onrechtmatige daad en schadeloosstelling, verkeer, letselschadebegroting en arbeidsongevallen. Zij heeft eveneens een specifieke expertise inzake productaansprakelijkheid opgebouwd. Naast beroepsaansprakelijkheid van verzekeringsbemiddelaars, geniet ook de aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg haar bijzondere aandacht.

In deze domeinen spelen de feiten en de appreciatie van de feiten een erg belangrijke rol. Daarom verdienen elke cliënt en elk dossier haar onverdeelde aandacht en maatwerk.

Kathleen Crommen adviseert en pleit in het Nederlands, Frans en Engels.

Professioneel

  • Bestuurder van de Kempische Verzekeringskring
  • Lid van de Verzekeringsjuristen
  • Lid van het Belgisch-Nederlands Verzekeringsgenootschap

Opleiding

  • Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen (Kandidaat in de rechten, 1990)
  • Universitaire Instelling Antwerpen (Licentiaat in de rechten, 1993)
  • Université Catholique de Louvain (Bijzonder licentiaat economisch recht, 1994)