Ben De Groof

Ben De Groof

Ik haal mijn energie uit het resultaat voor de cliënt.

Ben De Groof
advocaat - vennoot
Advocaat sinds 2012

Ben De Groof legt zich toe op het insolventie-, ondernemings- en vennootschapsrecht, alsook op het arbeidsrecht. Hij behandelt op regelmatige basis geschillen tussen aandeelhouders en met bestuurders, cijferberoepers, ondernemingen, handelstussenpersonen, werkgevers en werknemers.

Hij heeft een specifieke expertise op het vlak van herstructureringen en liquidaties van ondernemingen. Zijn opleiding als curator en vereffenaar vormt een meerwaarde.

Ben De Groof adviseert en pleit in het Nederlands, Frans en Engels.

Professioneel

 • Winnaar Jura Falconisprijs 2012-2013
 • Lid van Jong Voka Mechelen-Kempen
 • Gerechtelijk vereffenaar en curator

Opleiding

 • Katholieke Universiteit Leuven (Bachelor in de rechten, 2010)
 • Katholieke Universiteit Leuven (Master in de rechten, 2012)
 • Hogeschool PXL Hasselt (Opleiding Curator-Vereffenaar, 2015-2016)
Publicaties
Publicaties

Auteur van diverse publicaties inzake insolventie-, ondernemings- en vennootschapsrecht en arbeidsrecht, waaronder begrepen:

 • “Het toenemende belang van de W&I-verzekering in de Belgische overnamepraktijk”, Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht 2022, nr. 2, pag. 160-168 (samen met Mr. Jean-Luc Schuermans);
 • “Geen tweede aanvraag gerechtelijke reorganisatie na intrekking gehomologeerd reorganisatieplan”, Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap 2022, nr. 1, pag. 8-13 (noot onder Cass. 12 oktober 2017);
 • “Termijn voor opzegging van de handelsagentuur wegens ernstige fout – Analogie met de arbeidsovereenkomst”, Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht 2020, nr. 3, 321-324 (noot onder Cass. 14 november 2019);
 • “Coronatijden, bestuurders: wees op uw hoede voor belastingschulden”, de Juristenkrant 2020, nr. 407, 12;
 • “Wetgever: waarom werd aan de fiscus en de RSZ een voorkeursbehandeling toegekend”, Tijdschrift voor Insolventie- en Beslagrecht 2019, nr. 1, 2-3;
 • “UBO-register: de deadline nadert”, de Juristenkrant 2019, nr. 382, 16;
 • “Over winstuitkering, winstdeling en het prudentieel toezicht daarop in verzekeringsondernemingen”, Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht 2017, nr. 6, 585-595;
 • “Geen supervoorrecht voor fiscus na gerechtelijke reorganisatie”, Rechtskundig Weekblad 2016, nr. 29, 1139-1143 (noot onder Cass. 17 september 2015);
 • “Ontslagregeling van bestuurders. Kritische analyse in de nasleep van de financiële crisis”, Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap 2013, nr. 7, 673-701;
 • “De invloed van de cumulatie van het bestuurdersmandaat met een arbeids- of managementovereenkomst op de ad nutum-herroepbaarheid van de bestuurders in de NV”, Jura Falconis 2012-2013, nr. 2, 279-352.