Overzicht rechtspraak over de landverzekeringsovereenkomst werd gepubliceerd

Mr. Caroline Van Schoubroeck is co-auteur van een overzicht van rechtspraak met betrekking tot de landverzekeringsovereenkomst.

Het overzicht strekt zich uit over de periode 2004-2015 en is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Privaatrecht jaargang 2016, nr. 2-3, 673-1117.