Nieuwe Unidroit-gids

Ter beantwoording van vragen rond het toepasselijk recht inzake internationale contracten zijn reeds vele jaren eenvormige teksten aangereikt door:

 • de VN Convention on contracts for the International Sale of Goods (CISG – 1980);
 • de Unidroit Principles of International Commercial Contracts (UPICC);
 • de Haagse Principles of Choice of Law in International Contracts (HCCH Principles).

Men moet bovendien rekening houden met specifiek geregelde materies zoals elektronische communicatie, verjaring, agentuur.

Unidroit is een intergouvernementele organisatie die tot doel heeft het internationale privaatrecht in alle landen te harmoniseren door middel van uniforme regels, internationale conventies en de productie van modelwetten, sets van principes, gidsen en richtlijnen. Meer informatie over Unidroit vindt u hier

Om een beter zicht te verkrijgen over het bonte geheel van regels rond het toepasselijk recht inzake internationale contracten heeft Unidroit een Legal Guide to Uniform Legal Instruments in the Area of International Commercial Contracts (with a focus on sales) opgesteld. Deze gids wordt in mei 2020 ter goedkeuring aan het directiecomité van Unidroit voorgelegd.

Bijzondere aandachtspunten zijn:

 • De gids behandelt enkel B2B contracten, inzonderheid koop-verkoop.
 • De gids belicht inzonderheid:
  • de CISG;
  • de UPICC;
  • de HCCH Principles;
  • de Uncitral Limitation Convention (1974);
  • de Uncitral Electronic Communications Convention.
 • De CISG is verdragsrecht inzake koop-verkoop en is dus toepasselijk tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk ervan wordt afgeweken.
 • De UPICC-regels zijn soft law en zij behelzen alle commerciële overeenkomsten.
 • De verjaringsregels (zie Limitation Conventions). Zij zijn ook verdragsrecht en toepasselijk op koop-verkoop (CISG).
 • Incoterms (laatste versie 2020). Deze bevatten een definitie van de meest gebruikelijke begrippen bij koop-verkoop van goederen.

Voor meer informatie over dit onderwerp of over Unidroit kunt u contact opnemen met Schuermans advocaten en Mr. Luc Schuermans, lid van het directiecomité van Unidroit.