Mr. Merel van Dongen publiceert over de verplichte verzekering van architecten en aannemers

Het Grondwettelijk Hof heeft zich op 25 februari 2021 moeten uitspreken over een beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 9 mei 2019 betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van diverse wetsbepalingen betreffende de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de bouwsector (ook wel de wet Peeters-Ducarme genoemd).

Deze wet voorziet in een verplichte verzekering voor alle intellectuele beroepsbeoefenaars van hun burgerlijke aansprakelijkheid wanneer zij bouwen of renoveren. Het is een aanvulling op de wet Peeters-Borsus van 31 mei 2017, die voorziet in een verzekeringsplicht voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van hun tienjarige aansprakelijkheid wanneer zij woningen bouwen of renoveren.

De Orde van Architecten en enkele architecten stelden een beroep tot gedeeltelijke nietigverklaring in omdat de verzekeringsplicht uit de wet Peeters-Ducarme enkel geldt voor architecten en andere intellectuele beroepsbeoefenaars en niet voor aannemers.

Mr. Merel van Dongen heeft een noot geschreven onder het arrest van het Grondwettelijk Hof van 25 februari 2021 (28/2021), waarin zij onder meer de diverse verplichte verzekeringen in de bouwsector uiteenzet en het arrest analyseert.

Verwijzing: M. VAN DONGEN, “Geen discriminatie tussen architect en aannemer wat betreft hun verzekeringsplicht ingevolge de wet Peeters-Ducarme”, noot onder Gr. Hof 25 februari 2021, T.Verz. 2021, afl. 2, 241-252.

Indien U vragen heeft over de verzekeringsplicht in de bouwsector, helpt Schuermans advocaten U graag verder.