Mr. Ben De Groof benoemd als curator in de Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Mr. Ben DE GROOF legt zich sedert 2012 binnen ons kantoor toe op het insolventie-, ondernemings- en vennootschapsrecht, alsook op het arbeidsrecht. Hij behandelt op regelmatige basis geschillen tussen aandeelhouders en met bestuurders, cijferberoepers, ondernemingen, handelstussenpersonen, werkgevers en werknemers.

Op 10 september jl. legde Mr. Ben DE GROOF de eed af als curator in de Ondernemingsrechtbank Antwerpen. Eerder werd hij immers door de Algemene Vergadering van de magistraten in dezelfde rechtbank benoemd als curator, na de vereiste theorie- en praktijkopleiding en een aantal inhoudelijke proeven, waaronder begrepen een boekhoudtechnische proef magna cum laude, te hebben afgelegd.

Nadat hij de voorbije jaren reeds meermaals als gerechtelijk vereffenaar is opgetreden, kan hij dus nu ook als faillissementscurator worden aangesteld. Zijn specifieke expertise op het vlak van herstructureringen en liquidaties van ondernemingen en zijn opleiding als curator en vereffenaar vormen een belangrijke meerwaarde voor de dienstverlening van Schuermans advocaten.