Globale hervorming erfrecht aangekondigd

Het huidige Belgische erfrecht is meer dan 200 jaar oud. Ondanks enkele beperktere wijzigingen in het verleden, is er nood aan een globale hervorming van het erfrecht.

In de vorige legislatuur werd er al een wetsvoorstel tot hervorming ingediend. Thans bereidt een werkgroep van specialisten reeds meerdere maanden een globale hervorming van het erfrecht (en het relatievermogensrecht) voor. In antwoord op een parlementaire vraag kondigde minister van justitie Koen Geens op 17 maart 2016 aan dat de hervorming mag worden verwacht kort voor of na de zomer van 2016.

Hierbij deelde de minister ook mee dat er gewerkt wordt aan een gedeeltelijke erfenissprong. Sinds 21 januari 2013 kan een ouder een vrijwillige erfenissprong realiseren door de (volledige) verwerping van de nalatenschap van zijn ouder. Het is tot op heden echter niet mogelijk een gedeelte of bepaalde goederen uit de nalatenschap te ontvangen en de nalatenschap voor het overige aan de kleinkinderen te laten toekomen. Hierin zou verandering komen. Tevens zou het verbod tot het sluiten van erfovereenkomsten worden opgeheven, wat zou toelaten afspraken te maken over een erfenis die nog niet opengevallen is.

De globale hervorming van het erfrecht zou verder o.a. voorzien in:
 - de verkorting van de termijn van 30 jaar tot een termijn van 5 jaar om een nalatenschap te aanvaarden of te verwerpen en om een vordering tot inkorting in te stellen;
 - de inbreng van schenkingen in waarde in plaats van in natura, zoals nu het principe voor onroerende goederen;
 - de waardering van schenkingen op het ogenblik van de schenking, zoals thans bepaald voor roerende goederen;
 - de inperking van de reserve van kinderen tot de helft van de nalatenschap, ongeacht het aantal kinderen;
 - de afschaffing van de reserve van ouders in geval van het kinderloos vooroverlijden van een kind.

In navolging van de voorgenomen (federale) globale hervorming van het erfrecht, opperde ook Vlaams minister van financiën Annemie Turtelboom een hervorming en verlaging van de erfenistarieven. Er wordt nu een voorstel uitgewerkt in lijn met de hervorming zoals die in de zomer van 2015 voor de schenking van onroerende goederen werd doorgevoerd.

Schuermans advocaten volgt deze wetgevende initiatieven uiteraard verder op.