Digital Act in werking: elektronische aangetekende zending

Op 12 oktober 2016 verwezen wij al naar de wet van 21 juli 2016 op de elektronische identificatie.  

Eén van de nieuwigheden uit deze wet, is de elektronische aangetekende zending. Een elektronische aangetekende zending krijgt daarmee dezelfde juridische waarde als haar papieren tegenhanger.

Naast een volledige elektronische aangetekende zending, biedt de wet ook de mogelijkheid om een zending elektronisch te versturen maar deze zending te laten materialiseren door de postoperator zodat de bestemmeling een papieren versie ontvangt.

Het gaat echter niet om een verplichting. Het is nog altijd mogelijk om een aangetekende brief via de post te verzenden.

Hoewel de wet al in werking is getreden op 28 september 2016, werd het pas op 10 januari 2017 praktisch mogelijk om elektronische aangetekende zendingen te versturen.

Het bedrijf Ipex lanceerde op die dag een tool om een e-mail aangetekend te verzenden.

De verzender stuurt daarbij zijn zending naar een virtuele postbode. De postbode zorgt ervoor dat de zending in de correcte mailbox verschijnt en de ontvanger kan de zending accepteren of weigeren. Een ‘track & trace’-systeem volgt alle zendingen op en levert zo het nodige bewijsmateriaal.

Ipex is echter nog geen gekwalificeerde dienst in de zin van de Europese verordening en de wet. Het voordeel van gekwalificeerde diensten, is dat een verzender nooit moet bewijzen dat het om een origineel document gaat of dat het document verstuurd werd naar de correcte bestemmeling. Als een aangetekende zending wettelijk verplicht is, moet de verzender overigens beroep doen op een gekwalificeerde dienst.

Er zijn stemmen die beweren dat Ipex in de toekomst een gekwalificeerde dienst wenst te worden. Wordt dus vervolgd.