Beleidsaanbevelingen hervorming wet op de mede-eigendom voorgesteld

Midden 2016 stelde Minister van Justitie Koen Geens een werkgroep samen om de regels inzake de wet op de mede-eigendom te evalueren. Op 7 maart 2017 stelde deze werkgroep haar beleidsaanbevelingen voor.

 

De aanbevelingen aan het appartementsrecht zijn gebaseerd op 4 krachtlijnen:

 

1) de werking van de vereniging van mede-eigenaars en haar organen vergemakkelijken: voor een aantal beslissingen (bv. belangrijke werken) moeten de gekwalificeerde meerderheden voor de besluitvorming in de algemene vergadering worden verlaagd. Op die manier moeten er gemakkelijker/sneller beslissingen kunnen worden genomen. Wanneer het toch tot een blokkering in de besluitvorming zou komen, dan voorziet de voorgestelde hervorming in de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder, die zich binnen bepaalde grenzen in de plaats kan stellen van de algemene vergadering.

 

2) de efficiëntie binnen de vereniging van mede-eigenaars optimaliseren: de statuten moeten worden losgekoppeld van de wetgeving, zodat niet elke wetswijziging een wijziging van de statuten met zich moet meebrengen. De werkgroep pleit tevens voor een verplichte bijdrage in het reservefonds, waardoor de grote kosten wat worden gespreid en op die manier kunnen worden opgevangen. De invordering van de bijdragen door de syndicus moet worden gefaciliteerd.

 

3) “de herbalancering binnen de mede-eigendom”: er moet een stap worden gezet richting het principe dat de betaler beslist. Alleen de mede-eigenaars die bijdragen voor bepaalde gemene delen mogen ook beslissen over de daaraan verbonden kosten/investeringen.

 

4) verduidelijking bieden aan de mede-eigenaars: enkele rechtsonzekerheden uit de huidige wetgeving moeten worden weggewerkt.

 

Minister van Justitie Koen Geens heeft aangekondigd het voorstel van de werkgroep te willen omzetten in wetgeving.