Behalen van een rijbewijs B wordt moeilijker

Bij besluit van de Vlaamse regering van 20 januari 2017 werd de huidig bestaande rijopleiding gewijzigd, zodat het halen van een rijbewijs B vanaf 1 juni 2017 iets moeilijker zal worden.

Bij het theoretisch examen zal men voortaan een onderscheid maken tussen ernstige fouten en kleine vergissingen. Zware fouten, i.e. fouten die betrekking hebben op overtredingen van de derde of vierde graad of op het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid, zullen veel meer doorwegen bij de puntentelling.

Een kandidaat-bestuurder mag vanaf nu slechts 1 zware fout maken. Kandidaten zullen voor het volledige theoretische examen nog steeds 41 punten moeten halen om te slagen.

Bij het praktijkexamen worden, naast de twee bestaande manoeuvres, vier extra manoeuvres toegevoegd, zoals bijvoorbeeld “in rechte lijn achteruitrijden”.

Tenslotte wordt het praktijkexamen uitgebreid met een nieuwe gevaarherkenningstest, waarbij wordt nagegaan of de kandidaat-bestuurders gevaarlijke situaties op de weg goed kunnen inschatten.

De bedoeling van de vernieuwde rijopleiding is om de beginnende chauffeurs beter voorbereid de openbare weg op te sturen in de hoop het aantal verkeersdoden te verminderen.