Bedragen rechtsplegingsvergoedingen opgetrokken

In art. 8 van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 is bepaald dat de basis-, minimum- en maximumbedragen van de rechtsplegingsvergoedingen gekoppeld zijn aan het indexcijfer van de consumptieprijzen dat overeenstemt met 105,78 punten (basis 2004).

Telkens als het indexcijfer met 10 punten zou stijgen of dalen, worden deze bedragen met 10% vermeerderd of verminderd. Ingevolge dergelijke recente overschrijding werden de bedragen van de rechtsplegingsvergoedingen opgetrokken met 10%.

De aangepaste bedragen, geldig vanaf 1 juni 2016, vindt U hier.