Het strafrecht kent een enorme ontwikkeling. Ook ondernemingen, bestuurders en personeelsleden kunnen het voorwerp uitmaken van strafrechtelijke vervolging.

In het economisch strafrecht kunnen verschillende rechtstakken elkaar overlappen. De brede juridische kennis en jarenlange ervaring van Schuermans advocaten zijn op die moeilijke en delicate ogenblikken van kapitaal belang.

Inzonderheid denken wij aan:

  • fraude (o.a. door bestuurders of personeelsleden)
  • handel met voorkennis
  • misdrijven naar aanleiding van faillissementen of beslag
  • milieu-en stedenbouwkundige overtredingen
  • witwasreglementering
  • kasgeldvennootschappen
  • inbreuken op het sociaal strafrecht.

Voorbeelden

Strafrechtelijke verdediging van verschillende actoren (koper/verkoper/tussenpersoon) in diverse kasgeldvennootschappen.

Succesvolle verdediging van een veehouder vervolgd wegens de toediening van verboden middelen.

Strafrechtelijke verdediging van werknemers en klanten van een onderneming vervolgd voor inbreuken op de wetgeving inzake feestvuurwerk.

Burgerlijke partijstelling tegen een mede-aandeelhouder wegens oplichting en misbruik van vennootschapsgoederen.

Vrijspraak voor vermeende inbreuken inzake internationale geldoverdracht op grond van de miskenning van de regels door de politiediensten in acht te nemen bij een verhoor.

Vrijspraak van een belangrijke Nederlandse sigarenfabrikant voor vermeende inbreuken op tabaksreclame.

Wenst U meer informatie?

U geeft hierbij toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens door Schuermans advocaten conform onze privacy-verklaring.

Contacteer ons