De overheid is een actieve speler in het economische landschap. De verschillende beleidsniveaus creƫren een erg ingewikkelde context. Wij adviseren en begeleiden zowel overheidsinstanties als ondernemingen en particulieren. Schuermans advocaten kent de weg naar de specifieke, administratieve rechtbanken en administratieve overheden.

Onze praktijk omvat onder meer:

  • overheidsopdrachten
  • ambtenarenrecht
  • publiek-private samenwerking
  • grondwettelijke geschillen (o.a. in het Grondwettelijk Hof)
  • geschillen van administratief recht (o.a. in de Raad van State, civiele hoven en rechtbanken).

Voorbeelden

Juridische begeleiding van de Vlaamse Landmaatschappij Oost-Vlaanderen bij een proefproject in de glastuinbouw.

Regeling tussen de Belgische dochter van een Duitse farmaceutische onderneming en een overheidsagentschap over de terugvordering van toegekende IWT-subsidies.

Invordering van ten onrechte geweigerde VLIF-steun.

Bijstand van een aanbestedende entiteit (gesubsidieerde scholengroep) bij de redactie van de opdrachtdocumenten en nazicht van het selectie- en gunningsproces.

Vertegenwoordiging in rechte van een geweerde inschrijver bij de aanspraak op schadevergoeding tegen de aanbestedende entiteit (afvalverwerkingssector).

Wenst U meer informatie?

U geeft hierbij toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens door Schuermans advocaten conform onze privacy-verklaring.

Contacteer ons