De weg naar meer duurzaamheid en vergroening als criterium voor fiscaal beleid kent een hobbelig parcours

De plannen van de Federale Regering om de investeringsaftrek (mogelijkheid om investeringskosten af te trekken van de belastbare winst) voor bedrijven te hervormen en om naast het basistarief voor eenmanszaken en KMO’s (vandaag op 8%) en de aftrek voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling, een nieuwe investeringsaftrek voor groene investeringen in het leven te roepen, verdienen dan ook alle kansen. De Tijd vermeldde op 27 oktober 2023 dat de Federale Regering werkt aan een aftrek voor groene investeringen (investeringen in efficiënt energiegebruik of hernieuwbare energie, software om energie te monitoren, emissievrije vervoersmiddelen, …) van 40% voor eenmanszaken en KMO’s en 30% voor grote bedrijven.

Zeker in huidige tijden van stijgende kosten van bouwmaterialen en hoge rente, kan een dergelijke groene fiscale incentive een belangrijke hefboom zijn om nieuwe investeringen duurzaam te maken.

Helaas heeft de Federale Regering zich bij het begrotingsakkoord 2024 begin oktober minder door het principe van duurzaamheid laten leiden bij de beslissing om het BTW-tarief van 6% op afbraak en vernieuwbouw van woningen te herzien. De relancemaatregel die met ingang van 1 januari 2021 werd ingevoerd voor het hele Belgische grondgebied wordt stop gezet voor de slopen en vernieuwbouwen door ontwikkelaars/bouwpromotoren. Enkel degenen die zelf als bouwheer een bestaande woning laten afbreken en heropbouwen met een maximale oppervlakte van 200 m² welke zal dienen als hun enige en eigen woning zullen vanaf 2024 nog kunnen genieten van het verlaagde BTW-tarief van 6%. Ook de regeling van het verlaagd tarief in 32 welbepaalde grootsteden, zal op gelijkaardige manier worden beperkt.

In de Programmawet van december 2023 zullen nog overgangsmaatregelen worden voorzien voor projecten van bouwpromotoren waar er al een begin van uitvoering is.

Schuermans advocaten volgt deze evoluties op de voet op en is beschikbaar om uw vragen te beantwoorden.