België haalt IDD deadline niet

België is bezig met het ontwikkelen van een wet die de richtlijn betreffende verzekeringsdistributie of IDD zal omzetten in nationaal recht.

Krachtens artikel 42.1 IDD moesten lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking doen treden om uiterlijk op 23 februari 2018 aan de IDD te voldoen.

Slechts 4 lidstaten (Duitsland, Estland, Hongarije en Polen) zijn erin geslaagd deze deadline te halen.

Het Europees Parlement had de andere instellingen van de Europese Unie erop gewezen dat de verzekeringssector meer tijd nodig had om de richtlijn om te zetten. Zij heeft de Europese Commissie dan ook verzocht om de lidstaten uitstel te verlenen tot 1 oktober 2018.

Op die manier zou de verzekeringssector volledig kennis kunnen nemen van de twee gedelegeerde verordeningen van de Europese Commissie (de POG-verordening of Product Oversight and Governance Regulation en de IBIP-verordening of Insurance-Based Investment Products Regulation), alsook van de nationaalrechtelijke omzettingsmaatregelen.

Zestien lidstaten steunden dat voorstel.

De Europese Commissie stelde dan ook een richtlijn voor met opschrift “richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/97 wat betreft de toepassingsdatum van de omzettingsmaatregelen van de lidstaten”.

De lidstaten mochten reageren tot 19 januari 2018. De Raad van de Europese Unie ging akkoord met het voorstel.

Op 1 maart 2018 zal het Europees Parlement een beslissing maken.

Gezien de mogelijkheid om uitstel te verlenen aan de lidstaten op tafel ligt, zullen er wellicht geen gevolgen worden verbonden aan het feit dat België te laat is met de omzetting.

Wordt vervolgd…