De vastgoedsector heeft zijn eigen dynamiek. De toegevoegde waarde van een advocaat is nauw verbonden met zijn kennis van de gebruiken in de sector en van de rol van de verschillende partijen. Onderhandelen, de gulden middenweg zoeken, out-of-the-box-denken… zijn vaardigheden die nodig zijn om oplossingen te vinden die niet alleen juridisch correct, maar ook realiseerbaar zijn.

Schuermans advocaten heeft een lange ervaring in het bijstaan van ontwikkelaars, investeerders, aannemers, eigenaars en huurders in het kader van vastgoedprojecten (industriële, handels- en privéprojecten).

Onze praktijk omvat alle aspecten van het vastgoed:

 • koop-verkoop
 • onroerende leasing
 • huur, handelshuur, woninghuur
 • mede-eigendom
 • recht van opstal
 • erfpacht
 • erfdienstbaarheden
 • vruchtgebruik
 • aannemingscontracten
 • contracten met studiebureaus
 • architectencontracten
 • aansprakelijkheid van aannemers, studiebureaus en architecten
 • technische expertises.

Voorbeelden

Betwisting tussen de deelnemers aan projectontwikkelingen, o.a. over afrekeningen, uitkeringen en put/callopties.

Succesvolle betwisting van de vordering van een vastgoedmakelaar tot betaling van zijn commissie wegens rechtsmisbruik.

Afwijzing van de vordering lastens een ABR-verzekeraar voor schade op een bouwwerf op grond van een (correcte) interpretatie van de bewoordingen in een uitsluitingsclausule.

Betwisting van een aansprakelijkheidsvordering voor (vermeende) fouten in de bouw van een mestopslagbassin.

Betwisting van de aanbieding/uitoefening van voorkooprechten bij de verkoop van een onroerend goed.

Verdediging van een vereniging van mede-eigenaars geconfronteerd met de invordering van dwangsommen in voordeel van een aanpalende eigenaar: de verbeurdverklaring werd ongedaan gemaakt.

Wenst U meer informatie?

U geeft hierbij toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens door Schuermans advocaten conform onze privacy-verklaring.

Contacteer ons