Wanneer een bedrijf in moeilijkheden geraakt, weegt dit zwaar op de ondernemer en de werknemers. Ook leveranciers, klanten, financiers en investeerders ondervinden er de gevolgen van. Wij zetten onze expertise in om zo veel mogelijk zorgen te verlichten en zo snel mogelijk tot werkbare oplossingen te komen.

Schuermans advocaten treedt op voor ondernemingen in moeilijkheden, maar even goed voor andere betrokkenen zoals leveranciers, klanten, financiers of investeerders.

Onze praktijk omvat onder meer:

  • begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden (o.a. wet inzake de continuïteit van ondernemingen / gerechtelijke reorganisatie)
  • faillissementen
  • beslag
  • zekerheden, voorrechten en hypotheken
  • uitwinningen
  • bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissementen
  • commissarisaansprakelijkheid bij faillissementen
  • onderhandelingen met en voor banken
  • ontbinding en vereffening van vennootschappen.

Voorbeelden

Herstructureringen, onder meer van een drukkerij (meer dan 200 personeelsleden) en een fruitsappenproducent (meer dan 60 personeelsleden) in het kader van de WCO.

Behartiging van de belangen van de buitenlandse medeverzekeraars van de commissaris van de gefailleerde.

Betwisting van de aansprakelijkheidsvordering door de curatele lastens bestuurders.

Beroepsaansprakelijkheidsvordering op verzoek van een bankenconsortium lastens de commissaris van de gefailleerde.

Betwisting van de aansprakelijkheidsvordering door de curatele lastens een bank.

Wenst U meer informatie?

U geeft hierbij toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens door Schuermans advocaten conform onze privacy-verklaring.

Contacteer ons