Geschillen wegen op mensen en organisaties. Energie die gespendeerd wordt aan conflicten kan niet gestoken worden in positieve projecten. Bij Schuermans advocaten hanteren wij daarom drie basisprincipes:

 • Voorkomen is beter dan genezen: preventie van geschillen is onze topprioriteit. Dankzij onze ervaring in de rechtbank, weten wij hoe wij onze cliënten buiten de rechtbank kunnen houden.
 • Een snelle oplossing als het kan: in het belang van onze cliënt, zullen wij niet nalaten om een minnelijke regeling na te streven. De gemoedsrust van onze cliënt is een belangrijke barometer.
 • Hard wanneer het moet: desnoods trekken wij alle registers open om resultaat te halen voor de rechtbank.

Wij zijn beslagen in tal van mogelijke types van procedures, waaronder:

 • procedures ten gronde
 • procedures zoals in kort geding
 • kort gedingen
 • eenzijdige procedures
 • collectieve vorderingen
 • tijdelijke maatregelen en deskundigenonderzoek
 • aanstelling van voorlopige bewindvoerders of bestuurders
 • procedures strekkende tot opstelling van inventaris van vermogens of nalatenschappen
 • geschillen over (nationale en) internationale rechtsmacht en conflicten van internationaal privaatrecht
 • beslagprocedures
 • bemiddeling
 • arbitrage en mediatie in geschillen onderworpen aan de reglementering van CEPANI of de Internationale Kamer van Koophandel (ICC)
 • ad hoc arbitrage
 • geschillen over de vernietiging en tenuitvoerlegging van arbitrale uitspraken.

Voorbeelden

Ad hoc arbitrage voor de Belgische franchisenemers van een Engels hydrolicasysteem met aansluitende betwisting van de uitvoerbaarheid en rechtsgeldigheid van de sententie.

Burgerlijke partijstelling van een farmaceutisch concern n.a.v. boekhoudfraude door een voormalige werknemer met uitvoering in Oostenrijk.

Engelstalige ICC-arbitrage tegen de Zweedse afnemer van hogedrukvaten.

Engelstalige ICC-arbitrage op verzoek van de Bulgaarse dochteronderneming van een DAX genoteerde koperproducent lastens een Turkse afnemer met toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG).

Ad hoc arbitrage over uitvoeringsincidenten bij de bouw van off-shore windmolens.

Succesvolle betwisting van de actio pauliana door de Belgische Staat ingevolge een verdeling van een onroerend goed na een gedwongen gerechtelijke verkoop.

Wenst U meer informatie?

U geeft hierbij toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens door Schuermans advocaten conform onze privacy-verklaring.

Contacteer ons