Een rechtstreeks gevolg van economische groei en welvaart, is de behoefte aan bescherming van een zorgvuldig opgebouwd vermogen. Dit brengt verschillende rechtstakken samen: erfrecht, familierecht, vennootschapsrecht, fiscaal recht. Deze multidisciplinaire benadering van het vermogen is de sterkte van Schuermans advocaten.

Onze praktijk omvat onder meer:

  • erfrecht
  • huwelijksvermogensrecht
  • schenkingen en testamenten
  • opvolging in de familiale onderneming
  • vermogensplanning.

Voorbeelden

Adviesverstrekking en oprichting van burgerlijke maatschappen.

Convertering van een nietig notarieel testament in een geldig internationaal testament.

Burgerlijke partijstelling in een moordzaak, gevolgd door een succesvolle vordering lastens de veroordeelde mededader tot erfrechtelijke en testamentaire onwaardigheid en herroeping van de huwelijksvoorwaarden in het kader van een grensoverschrijdende nalatenschap.

Succesvolle betwisting van een vordering tot familieverlating voor weigering van onderhoudsplicht.

Adviesverstrekking met betrekking tot internationale adoptie.

Wenst U meer informatie?

U geeft hierbij toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens door Schuermans advocaten conform onze privacy-verklaring.

Contacteer ons