De beste manier om problemen en geschillen met klanten en leveranciers te voorkomen, zijn duidelijke en sluitende afspraken en contracten. Schuermans advocaten begeleidt en adviseert ondernemingen bij hun kleine en grote projecten en in hun commerciƫle relaties.

Een wezenlijk onderdeel daarvan vormt het opstellen en screenen van diverse types van contracten, zoals:

  • aan- en verkoopcontracten
  • algemene voorwaarden
  • (handels)huurovereenkomsten
  • distributieovereenkomsten
  • agentuurovereenkomsten
  • franchiseovereenkomsten
  • licentieovereenkomsten
  • samenwerkingsovereenkomsten (joint ventures).

Voorbeelden

Verdediging van een Belgische consultant van een Nederlandse elektriciteitsproducent in een CEPANI-arbitrage in het kader van de groene stroom-certificaten.

Betwisting van een forfaitingovereenkomst op grond van fraude.

Afwijzing van een vordering tot overmaking aan de Zuid-Afrikaanse overheid van in beslag genomen partijen metaalertsen.

Engelstalige CEPANI-arbitrage door een electronica-conglomeraat ter betwisting van de Zweedse invoerrechten op Chinese digicorders.

Redactie van een R&D-overeenkomst tussen een Belgische betonproducent en een Duitse producent van chemicaliƫn.

Redactie van een handelsagentuurovereenkomst tussen een Belgische softwareontwikkelaar en zijn Ierse vertegenwoordiger.

Redactie van distributie-overeenkomsten voor de verdeling binnen en buiten Europa van polymeer-lijmen en onderhoudsproducten.

Procurement in het kader van de uitbreiding van de life sciences vestiging van een Franse farmagroep.

Wenst U meer informatie?

U geeft hierbij toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens door Schuermans advocaten conform onze privacy-verklaring.

Contacteer ons