De dynamiek op vlak van technologie en media is enorm. Het recht houdt de nieuwe ontwikkelingen nauwelijks bij. Marketeers, ondernemers, kunstenaars en andere creatievelingen worden gestuwd door de vele mogelijkheden en opportuniteiten. Toch mogen zij het juridisch kader en de juridische risico’s niet uit het oog verliezen.

Schuermans advocaten heeft een stevige reputatie opgebouwd op het vlak van informatiseringsprojecten en vertegenwoordigt zowel (internationale) softwareleveranciers als (grote) gebruikers waaronder banken en verzekeringsmaatschappijen.

Onze praktijk omvat onder meer:

  • merken
  • octrooien
  • auteursrechten
  • marktpraktijken
  • domeinnamen
  • e-commerce
  • licentie- en ICT-contracten
  • R&D-contracten
  • privacy.

Voorbeelden

Voor één van de grootste online platforms voor zoekertjes werd een procedure opgestart voor merkinbreuk en gebruik van verwarring stichtende benaming. Na een uitspraak van het Hof van Beroep diende de tegenpartij het gebruik van de benaming te staken.

Voor de Rechtbank te Den Haag werd voor een belangrijke producent van betonproducten in de landbouwsector een vordering ingesteld uit hoofde van octrooi-inbreuk. De Rechtbank verwierp de tegen het octrooi ingeroepen nietigheidsargumenten en oordeelde dat de inbreuk vast stond.

Namens een toonaangevend bedrijf uit de scheepvaartsector werd de nietigverklaring van een octrooi van een concurrent gevorderd. De Rechtbank van Koophandel verklaarde het octrooi gedeeltelijk nietig.

Regeling tussen een Belgische organisator van een filmfestival en een Nederlandse onderneming actief in de cultuursector, na diens inbreuk op een geregistreerd beeldmerk.

Wenst U meer informatie?

U geeft hierbij toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens door Schuermans advocaten conform onze privacy-verklaring.

Contacteer ons