Elektronische databank vonnissen en arresten opnieuw uitgesteld

In een vorig nieuwsbericht berichtte Schuermans advocaten over de Wet van 5 mei 2019 waarin onder meer een elektronische databank voor alle Belgische vonnissen en arresten werd aangekondigd voor 1 september 2020.

Artikel 73 van de Wet van 31 juli 2020 houdende diverse dringende bepalingen (gepubliceerd in het Belgische Staatsblad op 7 augustus 2020) inzake justitie schuift die datum echter vooruit tot 1 september 2021.

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat het wetsvoorstel initieel een uitstel met twee jaar voorschreef. De Wet van 5 mei 2019 zou een aantal lacunes bevatten met juridische implicaties, zoals de afwezigheid van een precies en juist wettelijk kader op het vlak van privacybescherming en anonimisering van gegevens. Tevens werd gewezen op de lange en moeilijke weg die justitie nog zou moeten maken, alsook op de grote materiële en personeelskost om die digitalisering te bereiken. Ook werd aangehaald dat de informaticadiensten met de coronacrisis voorrang hebben moeten geven aan de projecten die dienen om te kunnen werken in een lockdownsituatie.

Na een amendement nr. 27 werd beslist om de termijn in te korten tot 1 jaar zodat de nieuw vooropgestelde datum 1 september 2021 is geworden. Aldus nog even langer geduld uitoefenen.