Merel van Dongen

Merel van Dongen

Ik combineer juridische kennis met menselijke wijsheid.

Merel van Dongen
Advocaat
Advocaat sinds 2016

Opleiding: Katholieke Universiteit Leuven (Bachelor in de rechten, 2014; Master in de rechten, 2016)

Ex aequo winnaar pleitwedstrijd Jonge Conferentie Turnhout 2018

Winnaar Europese ronde en vierde plaats internationale ronde pleitwedstrijd ELSA Moot Court Competition on WTO Law 2015-2016

Finaliste pleitwedstrijd Frits Kalshoven International Humanitarian Law Competition 2015

Lid van de Kempische Verzekeringskring

Lid van het Belgisch-Nederlands Verzekeringsgenootschap

Specialisatie: verzekeringen en aansprakelijkheid; ondernemingsrecht en contracten; internationaal en Europees recht

Talen: Nederlands, Frans, Engels

Publicaties
Publicaties

Auteur van diverse publicaties in het verzekeringsrecht, waaronder begrepen:

 • “Moet uw verzekeraar ook koeterwaals begrijpen? Geen verificatieplicht voor de verzekeraar bij risicoverzwaring”, noot onder Cass. 21 oktober 2021, T.Verz. 2022, afl. 1, 54-63;
 • "De verzekeraar moet geen verduidelijking vragen bij vage mededeling van verzekeringnemer van risicoverzwaring”, Verzekeringsnieuws 2022, afl. 2, 1-11; ook verschenen in het Frans: “L'assureur n'a pas à demander de précisions en cas de déclaration vague du preneur d'assurance concernant l'aggravation du risque", L’Assurance au présent 2022, afl. 2, 1-12;
 • “Chapter 2. Belgium”, in J. Page en R. Butland (eds.), Insurance Disputes Law Review – Edition 4, Londen, Law Business Research Ltd, 2021, 9-21;
 • “Geen discriminatie tussen architect en aannemer wat betreft hun verzekeringsplicht ingevolge de wet Peeters-Ducarme”, noot onder Gr. Hof 25 februari 2021 (28/2021), T.Verz. 2021, afl. 2, 241-252;
 • "Art. 56 Wet Verzekeringen 4 april 2014", in X. Verzekeringsrecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Wolters Kluwer, losbl., 1-29;
 • “Chapter 2. Belgium”, in J. Page (ed.), Insurance Disputes Law Review – Edition 3, Londen, Law Business Research Ltd, 2021, 10-23;
 • “Inducements: business before pleasure in verzekeringsdistributie”, T.Verz. 2020, afl. 1, 4-14;
 • "Verzekeringsdistributie: nieuwe regels inzake inschrijving, beroepskennis en vakbekwaamheid", T. Verz. 2020, afl. 2, 111-119;
 • “Stuiting verjaring rechtstreekse vordering: kennisgeving van de wil van de benadeelde om vergoeding te krijgen van de verzekeraar zelf is niet vereist”, Verzekeringsnieuws  2020, afl. 5, 5-14 (noot onder Hof van Cassatie van 25 november 2019, C.18.0408.N);
 • “Chapter 2. Belgium”, in J. Page (ed.), Insurance Disputes Law Review – Edition 2, Londen, Law Business Research Ltd, 2019, 8-18;
 • “Behoorlijke en spoedige schadeafwikkeling: zijn nieuwe wettelijke initiatieven noodzakelijk of gewenst?”, Verzekeringsnieuws, 2019, 1-11;
 • “Toezicht op producten en governancevereisten – een noodzakelijk kwaad of Europese overdaad?”, in X., Thematisch dossier 2019, T.Verz. Mechelen, Wolters Kluwer, 2019, 189-227;
 • “Wet van 6 december 2018 tot omzetting van IDD: wijzigingen aan de wet betreffende de verzekeringen en verschilpunten met de IDD”, T.Verz. 2019, afl. 3, 268-283;
 • “Schade ingevolge laattijdige betaling door de verzekeraar. Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen bij de Engelse Enterprise Act 2016”, TBH 2019, afl. 9, 1041-1055;
 • “Chapter 2. Belgium”, J. Page (ed.), Insurance Disputes Law Review – Edition I, Londen, Law Business Research Ltd, 2018, 8-19.