Brechtje Scheers

Brechtje Scheers

Een oplossing vinden voor een complex probleem, dat geeft mij voldoening.

Brechtje Scheers
Advocaat-vennoot
Advocaat sinds 2010

Brechtje Scheers legt zich toe op het familiaal vermogensrecht, het vastgoedrecht en het notarieel recht. Zij behandelt op regelmatige basis disputen met betrekking tot nalatenschappen en schenkingen. Zij heeft veel ervaring inzake procesvoering en adviesverstrekking in dossiers van koop-verkoop, erfdienstbaarheden, afpaling, erfpacht en opstal. Daarnaast heeft zij eveneens een specifieke expertise opgebouwd in notariële aansprakelijkheid. 

Door haar universitaire opdracht aan de Katholieke Universiteit Leuven houdt zij voeling met de meest recente ontwikkelingen op academisch gebied. Dat vormt een inspiratiebron voor haar dagelijkse praktijk en een meerwaarde voor haar cliënten. 

Brechtje Scheers adviseert en pleit in het Nederlands, Frans en Engels. 

Professioneel

  • Auteur van diverse publicaties inzake familiaal vermogensrecht
  • Praktijkassistente Instituut voor Gerechtelijk Recht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven
  • Lid van de Real Estate Community Voka Mechelen-Kempen

Opleiding

  • Katholieke Universiteit Leuven (Bachelor in de rechten, 2008)
  • Katholieke Universiteit Leuven (Master in de rechten, 2010)
  • Katholieke Universiteit Leuven (Master in het notariaat, 2017)