Brechtje Scheers

Brechtje Scheers

Een oplossing vinden voor een complex probleem, dat geeft mij voldoening.

Brechtje Scheers
Advocaat-vennoot
Advocaat sinds 2010

Brechtje Scheers legt zich toe op het familiaal vermogensrecht, het vastgoedrecht en het notarieel recht. Zij behandelt op regelmatige basis disputen met betrekking tot nalatenschappen en schenkingen. Zij heeft veel ervaring inzake procesvoering en adviesverstrekking in dossiers van koop-verkoop, erfdienstbaarheden, afpaling, erfpacht en opstal. Daarnaast heeft zij eveneens een specifieke expertise opgebouwd in notariële aansprakelijkheid. 

Door haar universitaire opdracht aan de Katholieke Universiteit Leuven houdt zij voeling met de meest recente ontwikkelingen op academisch gebied. Dat vormt een inspiratiebron voor haar dagelijkse praktijk en een meerwaarde voor haar cliënten. 

Brechtje Scheers adviseert en pleit in het Nederlands, Frans en Engels. 

Professioneel

 • Praktijkassistente Instituut voor Gerechtelijk Recht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven
 • Lid van de Real Estate Community Voka Mechelen-Kempen
 • Redactielid van het Notarieel en Fiscaal Maandblad

Opleiding

 • Katholieke Universiteit Leuven (Bachelor in de rechten, 2008)
 • Katholieke Universiteit Leuven (Master in de rechten, 2010)
 • Katholieke Universiteit Leuven (Master in het notariaat, 2017)
Publicaties
Publicaties

Auteur van diverse publicaties inzake familiaal vermogensrecht, waaronder begrepen:

 • “Actio pauliana mogelijk met betrekking tot voormalig artikel 918 oud BW?” (noot onder Antwerpen 11 februari 2020), Not.Fisc.M. 2021, 168-172;
   
 • “Waterafvloeiing en dakdrop: communicerende vaten”, Not.Fisc.M. 2020, 205 – 210;
   
 • “De levensverzekering tussen echtgenoten gehuwd onder gemeenschapsstelsel” in huwelijksvermogensrecht, losbladig, Mechelen, Kluwer, afl. 71 (15 oktober 2019), 9-72. Het betreft de actualisatie van de eerdere bijdrage van F. BUYSSENS en Y.-H. LELEU;
   
 • “Huwen, schenken en erven in het verzekeringsrecht”, in C. DE WULF, M. OP dE BEECK en J. VERSTRAETE, Liber Amicorum Aloïs Van den Bossche, Brugge, Die Keure, 2019, 149-161;
   
 • “Wilsgebrek bij het sluiten van een huwelijkscontract of bij de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel” (noot onder Gent 9 februari 2017), Not.Fisc.M. 2017, 328-331;
   
 • “Het statuut van de groepsverzekering ter financiering van een aanvullend pensioen in een stelsel van gemeenschap van goederen” (noot onder GwH 27 juli 2011), Not.Fisc.M. 2012, 294-307;
 •  “Verschoonbaarverklaring nu ook voor wettelijk samenwonenden” (noot onder GwH 18 november 2010, nr. 129/2010), Not.Fisc.M. 2011, 286-290;
   
 • “Onderhoudsplicht na feitelijke samenleving”, in Reeks Notariële Praktijkstudies, Kluwer, Mechelen, 2010, 159 p.