Nieuws van 2017

Food & Feed. Schuermans advocaten publiceert een bijdrage over contaminatie en recall in Liber Amicorum Aloïs Van Oevelen

Ga verder

Schuermans advocaten sponsort Voka Kempen Réveillon op 7 december 2017

Ga verder

Most notable changes to the Law on mandatory liability insurance of motor vehicles

The Law of 31 May 2017 made some notable changes to the Law of 21 November 1989 on mandatory liability insurance of motor vehicles. They apply to the accidents occurring after 22 June 2017. However, the insurers have until 1 December 2018 to adjust their policies and other insurance documents.

Ga verder

Koninklijk Besluit aangaande het nieuwe Nationale Pandregister gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Op 26 september 2017 werd het Koninklijk besluit van 14 september 2017 tot uitvoering van de artikelen van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, die het gebruik van het Nationaal Pandregister betreffen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit Koninklijk Besluit handelt over het het gebruik van het nieuwe nationale Pandregister en zal ten laatste tezamen met de nieuwe Wet op de Roerende Zekerheid (Pandwet) op 1 januari 2018 in werking treden.

Ga verder

Openbare domeingoederen vallen niet onder het regime van afstand voor beplantingen

In een arrest van 12 oktober 2017 (nr. 115/2017) onderzocht het Grondwettelijk Hof de vraag of sommige bepalingen van het Veldwetboek tevens gelden voor de overheid.

Ga verder