Nieuws van 2019

Mr. Koen Van den Wyngaert publiceert over onteigeningen en het beginsel van de planologische neutraliteit

Ga verder

Erkenning Leaders league

Ga verder

Schuermans advocaten aanwezig op de jobbeurzen van Antwerpen en Leuven

Ga verder

Rookmelder verplicht voor alle woningen vanaf 1 januari 2020

De Vlaamse regering publiceerde op 30 augustus 2019 een Besluit in het Belgisch Staatsblad waarmee het plaatsen van rookmelders of branddetectiesystemen zowel voor huurwoningen als voor woningen die de eigenaar zelf bewoont, verplicht wordt. Uiterlijk op 1 januari 2020 zullen alle woningen in Vlaanderen over de nodige rookmelders of rookdetectiesystemen moeten beschikken.

Ga verder

Mr. Lotte Willemsens en Mr. Merel van Dongen werden opgenomen op het tableau van de balie Provincie Antwerpen

Ga verder