W&I Verzekering: Mr. Jean-Luc Schuermans en Mr. Ben De Groof publiceren in RDC – TBH

In de bijdrage in het tweede nummer van 2022 van het tweetalige tijdschrift ‘Revue de Droit Commercial - Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht’ (pag. 160 t/m 168) bespreken Mr. Jean-Luc Schuermans en Mr. Ben De Groof de W&I  verzekering in de Belgische overnamepraktijk. Uit de meest recente (vijfde) Contrast M&A Survey 2021, waaraan onder meer ons kantoor deelnam, is gebleken dat in de Belgische overnamepraktijk vaker gebruik wordt gemaakt van de W&I verzekering. Deze evolutie is opmerkelijk, met name in de categorie van de grootste gerapporteerde transacties met een waarde van meer dan 100.000.000,00 EUR, waarbij in maar liefst 27% van de gevallen gebruik werd gemaakt van een dergelijke verzekering.

Deze bijdrage gaat bondig na wat de ratio en het potentieel van dergelijke verzekering is, inzonderheid in vergelijking met andere wijzen van risicodekking. Er kan worden verwacht dat deW&I verzekering nog aan belang zal winnen in de Belgische overnamepraktijk, zoals overigens al het geval is in voornamelijk de Anglo-Amerikaanse praktijk.

U vindt deze publicatie hier.

Indien U meer informatie wenst omtrent deze materie, helpt Schuermans advocaten U uiteraard graag verder.